fbpx
פורומים מנהיגות אזרחית
צילום: עולא עבד אל חלים
פורומים מנהיגות אזרחית
צילום: עולא עבד אל חלים

פורומים בשיתוף מנהיגות אזרחית

מנהיגות אזרחית מובילה ומחזקת פורומים ורשתות של ארגונים אשר מייצגים קבוצות הפועלות בחברה האזרחית, ומתארגנים לפי מכנה משותף, נושאי, קהילתי או סקטוריאלי.

מטרת הפורומים היא שיתוף ידע והנעה לפעולה של הארגונים, לטובת קידום מדיניות המשותפת לחברי הפורום.

הפורום מציע כנסים מקצועיים, שיתופי פעולה ולמידת עמיתים, וכן מהווה אמצעי נוסף להשפעה על הגורמים הרגולטוריים ואפיק לקידום האינטרסים המשותפים לעמותות בישראל בהיבטים המשפטיים. הפורום הוקם מתוך שאיפה לחבר בין היועצים המשפטיים הפנימיים בעמותות ולייצר נטוורקינג והעצמה אישית ומקצועית במסגרת התפקיד, המאופיין לרוב בבדידות מקצועית.
פורום מנהלי כספים בעמותות מהווה קהילה מקצועית, סביבה בטוחה לשיח והיוועצות, זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על מדיניות. הפורום מציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע. מטרתו לסייע למנהלי ומנהלות הכספים עם האתגרים הרבים בתפקידם. 
פורום מנהלות ומנהלי הדיגיטל בעמותות מבקש להיות קהילה מקצועית, סביבה בטוחה לשיח והיוועצות, זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על השיח ותרבות השיח. הפורום יציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע.
פורום ארגוני החברה האזרחית הערבית, משמש כעמוד השדרה של פעילות הארגונים ומבסס עבורם דרך משותפת ויעדים משותפים. הפורום מקדם מספר מטרות: הגברת הנגישות של הארגונים למשאבים ממשלתיים; פיתוח היכולת של הארגונים להיות מיוצגים בחזית אחידה; רישות וחיזוק הקשר של הארגונים כחלק מחברה אזרחית כללית מחוברת ומקצועית. 

הצטרפו אלינו

הצטרפו לקהילת הארגונים של מנהיגות אזרחית, ותיהנו מידע מקצועי ונושאי בתחומים רבים, ייעוץ וייצוג מול גורמי ממשל, והכי חשוב – תקחו חלק בחיזוק ההשפעה של המגזר השלישי כולו על החברה בישראל!