fbpx
מנהיגות אזרחית
צילום: אסף אינגבר j17
צילום: אסף אינגבר j17

מחזקים אתכם - פעילות פנים מגזרית

מנהיגות אזרחית מובילה ומקדמת תהליכים משמעותיים בקרב ארגוני החברה האזרחית שמטרתם חיזוק המגזר השלישי, סיוע לארגונים והעמותות הפעילות בו, תוך גיבוש קול מגזרי אחיד והנעה לפעולה משותפת.

אנו עושים זאת בשני ערוצים מרכזיים:

השתתפות וחיזוק פורומים ורשתות של ארגונים אשר מייצגים קבוצות הפועלות בחברה האזרחית ומתארגנים לפי מכנה משותף, נושאי, קהילתי או סקטוריאלי. מטרת הפורומים היא שיתוף ידע והנעה לפעולה של הארגונים, לטובת קידום מדיניות המשותפת לחברי הפורום.

פיתוח תשתיות ארגוניות לחיזוק יכולות מקצועיות ותשתית פנים-ארגונית, אשר מאפשרות לארגוני החברה האזרחית לפעול באפקטיביות: וובינרים, הכשרות, קורסים וייעוץ פרטני לפי תחומי העניין.

מייצגים אתכם - ייצוג וקידום מדיניות

המגזר השלישי מורכב מעשרות אלפי עמותות וארגונים ללא מטרות רווח, להם צרכים ושיטות פעולה ייחודיים. לצד הייחודיות של כל ארגון, השוני במטרות, במבנה, בגודל, בפריסה הגיאוגרפית ובקהלים שלנו – אנחנו חלק ממשהו גדול יותר.

כארגון הגג, העשייה שלנו ממוקדת בהגברת ההשפעה והייצוג של המגזר השלישי במוקדי קבלת ההחלטות, וביצירת מערך חקיקה ורגולציה תומך לארגוני המגזר השלישי. אנו עושים זאת תוך היוועצות מתמדת עם הארגונים בשטח ואיסוף צרכים וקולות מגוונים.

אנו פועלים בכל הזירות הציבוריות מול הגופים הרלוונטיים בהתאם לעניין: הכנסת, משרדי הממשלה, רשות התאגידים, החשב הכללי, רשות המיסים, הפורום הכלכלי-חברתי, השלטון המקומי והתקשורת.

הנה חלק (קטן) ממה שעשינו בשנים האחרונות

מדיניות

פורומים, מידע והכשרות

רוצים לקחת חלק בעשייה? ליהנות מארגון גג חזק הדואג לאינטרס שלכם ושל המגזר השלישי כולו?
הצטרפו לקהילת הארגונים של מנהיגות אזרחית!

הנה סיכום של מה שעשינו ב-2023:

הנה סיכום של מה שעשינו ב-2022:

הנה סיכום של מה שעשינו ב-2021: