fbpx
המגזר השלישי בישראל
צילום: רום ברנע
המגזר השלישי בישראל
צילום: רום ברנע

מה זה בכלל המגזר השלישי ואילו ארגונים נכללים בו?

המגזר השלישי הוא מגזר הפעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח (עמותות וחברות לתועלת הציבור) ואינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי.

מדובר בקבוצה הטרוגנית של ארגונים הממלאים תפקידים מגוונים: אספקת שירותים, ייעוץ וייצוג משפטי, מעורבות אזרחית ופוליטית, קידום חקיקה ויוזמות לשינוי מדיניות, יזמות חברתית והבעת ערכים ואמונות.

זהו למעשה מרחב ציבורי אלטרנטיבי, שבו גורמים שונים יכולים לפעול בצורה קולקטיבית בתחומי עניין משותפים, ליזום שירותים חדשים ולהשפיע על מדיניות ממשלתית.

כוח חברתי וכלכלי

השם "המגזר השלישי" נועד להבדיל את כולנו מהמגזר הראשון, הוא המגזר הציבורי המורכב ממוסדות המדינה והרשויות המקומיות, ומהמגזר השני, שהוא המגזר העסקי, הפרטי, הפועל למטרות רווח.

המגזר השלישי הוא גם המגזר החברתי, שמשפיע משמעותית על המשק הישראלי עם כחצי מיליון מועסקים (12% מכלל המשרות במשק), כ-700 אלף מתנדבות ומתנדבים, והרבה יותר נשים בעמדות מפתח לעומת מגזרים אחרים.

חלקם של המלכ"רים בתוצר המקומי הגולמי בשנת 2021 היה 5.2%  – שיעור הגבוה מזה של ארגוני המגזר השלישי בארצות הברית, באוסטרליה ובמדינות אירופה.

נתונים על המגזר השלישי בישראל*

*לפי שנתון העמותות גיידסטאר 2020, ופרסומי הלמ"ס לשנת 2019–2021. הנתונים כוללים תאגידים עירוניים, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידי בריאות וכדומה.

למה צריך לייצג את המגזר השלישי?

למרות הכוח החברתי והכלכלי המשמעותי שהמגזר השלישי בישראל מביא איתו, רבים כלל לא מודעים לקיומו ולהשפעתו. לצערנו, גם הייצוג התקשורתי שלו הוא לעתים בהקשרים שליליים ("חמשת מקבלי השכר הגבוה", "עמותות קש", "צינורות להעברת כספים").

לשם כך פועלת עמותת "מנהיגות אזרחית" – ארגון שהוא עמותה בעצמו, וקיים מאז שנת 1986 במטרה להיות ארגון הגג של המגזר השלישי וארגוני החברה האזרחית בישראל.

משימתנו היא לחזק את ההשפעה של המגזר השלישי על החברה בישראל, ולמצב אותו כשחקן משמעותי לצד המגזר הציבורי והמגזר העסקי. בנוסף, אנו פועלים ליצירת מערך חקיקה ורגולציה תומך לעשרות אלפי הארגונים ללא מטרות רווח המהווים את המגזר השלישי.

קהילת הארגונים של מנהיגות אזרחית מאפשרת לנו להשיג יותר עבור המגזר השלישי כולו, ולסייע לו להפוך למגזר משמעותי ומשפיע על החברה בישראל.

ככל שהקהילה תהיה גדולה ומאוחדת יותר, כך נוכל להשיג יותר עבורה ועבור המגזר השלישי כולו!