fbpx

אודות והצטרפות

מנהלי כספים מהווים אנשי מפתח בארגון, ועוסקים בהסתכלות מאקרו של ניהול התקציב, ומעורבים בקבלת החלטות אסטרטגיות.

בפני מנהל כספים בעמותה ניצבים אתגרים רבים כגון: רגולציה ייחודית לעמותות, עבודה מתוך פריזמה חברתית, ותלות בתרומות וגיוס משאבים. פורום מנהלי הכספים מבקש להיות קהילה מקצועית – סביבה בטוחה לשיח והיוועצות, זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על מדיניות.

הפורום מציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע.

חברי ועדת היגוי

 • נעה לימור מלמד – סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש, מלב"ב- מנהלת הפורום 
 • אורנן פודם – מנהל כספים ותפעול, אלומה
 • אייל דגן – מנהל כספים, דרכנו
 • אילנית בירן – מנהלת כספים, ארגון בעצמי
 • איתמר שושנה – סמנכ"ל כספים, שותפויות רוטשילד
 • גליה דולפן-דויקו – מנהלת כספים, עמותת אופנים
 • דפנה רביד ברזלי – סגנית נשיא, לשכת רואי החשבון בישראל
 • מאור אלקיים  – מנהל כספים, ארץעיר
 • נילי קופמן – מנהלת תחום פורומים, מנהיגות אזרחית
 • פלגית גרוס – סמנכ"לית כספים, ארגון ידידים לחברה ולנוער
 • רון ברקאי – מנכ"ל, מנהיגות אזרחית
 • רונית דובר – חשבת, ארגון בעצמי

פעילות הפורום

על מה המאבק? ביום 15.8.22 רשות המיסים יצאה בהנחיות לפעולה בנוגע להשתתפות מלכ"רים במכרזי מדינה. לפי הנחיות אלו, כל מלכ"ר המעוניין להתמודד במכרזי מדינה (וכל מי שכפוף לחוק חובת מכרזים) יהיה חייב להגיש בקשת אישור מקדמי מרשות המיסים שהפעילות המוצעת במכרז הינה פעילות התואמת את מטרותיו הציבורים ואינה פעילות עסקית. למעשה, רשות המיסים מעבירה את […]