fbpx

אודות והצטרפות

היועץ המשפטי מהווה מעין שומר סף מפני סיכונים לארגון ולנושאי המשרה בו. תפקידו הוא להתריע ולייצר פתרונות משפטיים מגוונים. עבודתו דינאמית ומחייבת הרחבת הידע והתמצאות בתחומי משפט שונים. הפורום הינו שיתוף פעולה של מנהיגות אזרחית עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל – ACC, ועמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י.

הפורום מיועד לעורכי דין בלבד, ומציע כנסים מקצועיים, מקדם למידת עמיתים, ומשמש כגורם משפיע בהליכי בירוקרטיה ורגולציה על העמותות ומהווה אפיק לקידום האינטרסים המשותפים של העמותות בהיבטים המשפטיים.

חברי ועדת היגוי

  • רינת בר-אל, עו"ד – יועמ"שית יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י, מנהלת הפורום
  • נילי קופמן – מנהלת תחום פורומים, ארגון מנהיגות אזרחית
  • נירה פורן, עו"ד – מנכ"לית ACC, ארגון היועצים המשפטיים בישראל

פעילות הפורום

על מה המאבק? ביום 15.8.22 רשות המיסים יצאה בהנחיות לפעולה בנוגע להשתתפות מלכ"רים במכרזי מדינה. לפי הנחיות אלו, כל מלכ"ר המעוניין להתמודד במכרזי מדינה (וכל מי שכפוף לחוק חובת מכרזים) יהיה חייב להגיש בקשת אישור מקדמי מרשות המיסים שהפעילות המוצעת במכרז הינה פעילות התואמת את מטרותיו הציבורים ואינה פעילות עסקית. למעשה, רשות המיסים מעבירה את […]

פורום יועצים משפטיים בעמותות הגיש התייחסותו בנוגע לטיוטת תקנות חובת המכרזים, התשפ"ב-2022 שפורסמה להערות הציבור. את צוות המכרזים בפורום מובילים עו"ד ועו"ס לירון דוד, סמנכ"לית מדיניות ופעילות בינלאומית באנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש וד"ר נוי ברינט, עו"ד, יועץ משפטי לעמותות וחוקר המסגרת המשפטית של ארגוני המגזר האזרחי. לקריאת נייר העמדה לחצו כאן. 

ב-7.4.2202 התקיים הכנס הפרונטלי הראשון של פורום היועצים המשפטים בעמותות. הכנס עסק בנושא הבוער של אתגר המכרזים וכיצד חברי הפורום שותפים בהובלת שינוי מדיניות. מהלך הכנס הבוקר נפתח בדברי ברכה של עו"ד אשר דובב, שותף, ר' מח' מלכ"רים, הרצוג פוקס נאמן, עו"ד נירה פורן, מנכ"לית ACC. עו"ד רגינה בבאייב, יועמ"שית עמותה לילדים בסיכון, מייסדת הפורום, […]

על מעמד היועץ המשפטי בעמותה והתייחסות לסוגיות עיקריות שהעלו חברי הפורום והתהליך האסטרטגי ברשם העמותות – דילמות, אתגרים והשינויים הצפויים ברגולציה // מאת מנהלות הפורום: עו"ד רגינה באי-באבייב ועו"ד רינת בר-אל באוקטובר ימלאו שנתיים לכניסתה של עו"ד קארן שוורץ לתפקיד רשמת העמותות. למעשה, קבלת הפנים הרשמית של עו"ד שוורץ, או קארן כפי שהיא מדגישה שיש […]

ניוזלטר משפטי

הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה. אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת […]

הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה. אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת […]

הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה. רגע אחרי החגים, ולפני שצוללים לשגרה המבורכת – תוכלו לקרוא בניוזלטר הפעם על המפגש […]

הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה. אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת האחריות […]

לאחר כשנה של פעילות פורום היועצים המשפטיים בעמותות אנו שמחות להציג בפניכם את הניוזלטר המשפטי של המגזר השלישי. הפורום הוקם ביוזמת עו"ד רגינה באבייב, יועמ"ש העמותה לילדים בסיכון, מתוך שאיפה לחבר בין היועצים המשפטיים הפנימיים בעמותות ולייצר נטוורקינג והעצמה אישית ומקצועית במסגרת התפקיד, המאופיין לרוב בבדידות מקצועית. אחד מהחיבורים הראשונים שהתחרשו בין כותלי הפורום הוא שיתוף הפעולה […]