fbpx

אודות והצטרפות

בעמותות וארגונים חברתיים, מנהלי הדיגיטל אחראים על מגוון נושאים ותחומים על הרצף שבין התקשורת הפנים-ארגונית לבין התקשורת והשיווק החיצוני. בעבודתם, הם ניצבים בפני אתגרים רבים כגון: שיווק הפעילויות לקהלי היעד והמוטבים, אבל גם גיוס המתנדבים וגיוס משאבים, עבודה מתוך פריזמה חברתית, ותלות בתרומות וגיוס משאבים. 

פורום מנהלות ומנהלי הדיגיטל בעמותות מבקש להיות קהילה מקצועית, וסביבה בטוחה לשיח והיוועצות. זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על השיח ותרבות השיח.

הפורום מציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע.

חברי ועדת היגוי

  • בת חן בן עמי סונין, מנהלת תוכן ויחסי ציבור, עמותת אביב לניצולי שואה
  • יהל שגב, מנהלת תקשורת שיווקית, עמותת גדולים מהחיים
  • יוליה צמח, מנכל"ית המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים
  • שלומית ויסבלום, מנהלת תקשורת שיווקית, עמותת אותי
  • שרית קרקובסקי מייסון, מנהלת דיגיטל, עמותת מומנטום למשתחררים
  • נילי קופמן, מנהלת תחום פורומים, עמותת מנהיגות אזרחית

פעילות הפורום