פורום ארגוני חברה אזרחית ערבית

באוקטובר 2021 הושק בנצרת פורום ארגוני חברה אזרחית ערבים למיצוי משאבים ממשלתיים ולחיזוק יכולות ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית. לפורום הצטרפו בשלב הזה מעל 70 ארגונים מכל התחומים ומכל האזורים הגאוגרפיים בארץ ונבחר ועד מוביל להובלת העשייה המשותפת של הארגונים בפורום. הפורום הינו חלק ממיזם קידום נגישות למשאבים ממשלתיים עבור ארגוני חברה אזרחית ערבית ביחד עם 'שתיל' וקרן מובדאראת.

את הפורום מוביל בכישרון רב עו"ד נדאל עותמאן | לפניות >> Muntada.a.ngos@gmail.com