ועדת העיזבונות – הבהרה דחופה לגבי בקשות לשנת 2019

23 ינו ועדת העיזבונות – הבהרה דחופה לגבי בקשות לשנת 2019

הנחיות וועדת העיזבונות להגשת בקשה לתמיכה מהוועדה לשנת 2019 פורסמו בשבוע שעבר.
בהמשך לפניות ושאלות מארגונים רבים, ולפי תשובת הוועדה – ניתן להגיש בקשות לשנת 2019 רק ל – 4 הנושאים המפורטים בהנחיות או לאחד מהעיזבונות המיועדים.
*** עדכון 07.02.2018 ****

בהמשך לפנייתנו, ועדת העיזבונות פרסמה הבהרות לגבי העיזבונות הבלתי מיועדים 2019 >>

ביום ה – 16 בינואר 2018 פורסמו הנחיות להגשת בקשה לתמיכה מהוועדה לשנת 2019, מהן ניתן להבין, לכאורה, כי במסגרת העיזבונות הבלתי מיועדים, ניתן להגיש לשנה זו בקשות לוועדה רק לארבעת נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו, בסך כולל של  כ-15 מיליון ₪.
את ההנחיות ורשימת הנושאים לעיזבונות המיועדים והבלתי מיועדים לשנת 2019,  ניתן למצוא באתר משרד המשפטים >>
מעיון מעמיק בהנחיות, הרי שלפי נוהל העבודה של הוועדה, בנוסף לנושאי התמיכה העיקריים ניתן להגיש גם לנושאים הבאים:

 1. איכות הסביבה והגנה על בעלי חיים
 2. ביטחון
 3. בריאות
 4. דת
 5. הנצחה
 6. הנצחת שואה
 7. העמקת הזהות היהודית התיישבות
 8. חיזוק הקשר עם התפוצות
 9. חקלאות
 10. יחסים בין הדתות
 11. מדע וטכנולוגיה
 12. מיגור האלימות
 13. מלחמה באנטישמיות
 14. משפט וזכויות אדם
 15. צדקה וחסד
 16. קידום השלום ודו-קיום
 17. קליטת עלייה
 18. רווחה
 19. תיירות
 20. תרבות חינוך וספורט

לעיון בנוהל העבודה של הוועדה >>>

פנינו לוועדה כי ההנחיה כפי שפורסמה אינה ברורה, ולפי הבנתנו במסגרת העיזבונות הבלתי מיועדים ניתן להגיש בקשות על נושאים רבים ומגוונים, בנוסף לנושאי התמיכה העיקריים לשנת 2019.

בהמשך לפנייתנו, פרסמה הוועדה הבהרה כי ניתן להגיש בקשות לשנת 2019 רק ל – 4 הנושאים המפורטים בהנחיות או לאחד מהעיזבונות המיועדים.
להלן ההבהרות שפרסמה הוועדה:

         א.         בקשה תוגש לנושא (א) על ידי מוסד שהוא עצמו מוכר על ידי משרד החינוך כתנועת נוער או כארגון נוער.
         ב.         בקשה תוגש לנושא (ב) על ידי כל מוסד הפועל במסגרת מטרותיו הרשומות כהגדרת מתנ"ס, קרי הפועל כמרכז קהילתי תרבותי, נוער וספורט.
          ג.          לעניין הגשת בקשה לנושא (ג), הגדרת "תחזוקה" – הוצאות לשיפוץ מבנים או מתקנים של המכינות, ולא הוצאות תפעול שוטפות של המוסד.

         ד.         לעניין הגשת בקשה לנושא (ד), מחלקות ילדים כוללות גם פגיות.

 

איננו מסתפקים בהבהרות אלה, ובשבוע הבא תתקיים פגישה של מנהיגות אזרחית עם השופטת בדימוס שולמית דותן, יו"ר הוועדה בנושא, נמשיך לעדכן גם משם.