Author: oneguy

17 יול ועדת פריש – התייחסות מנהיגות אזרחית לעניין סעיף 46.

  ארגון הגג של המגזר השלישי בהתייחסות ראשונה למסקנות 'ועדת פריש': "מסקנות הועדה חיוביות, אך נדרש עדיין לתקן ליקויים שיטיבו עם ארגוני החברה האזרחית" תל אביב 25 ביוני 2014 התייחסות ראשונה של המגזר השלישי להמלצות 'ועדת פריש' לעניין סעיף 46. יו"ר 'מנהיגות אזרחית' – ארגון הגג של העמותות והאלכ"רים...

Read More

16 יול דו"ח העוני: הדרך ליישום המלצות ועדת אלאלוף – איחוד כוחות עם המגזר השלישי

נכון להיום (יולי 2014), יותר מ–5,000 עמותות וארגונים הומניטריים מושיטים סיוע ליחידים ולמשקי בית בישראל הסובלים מעוני.* מאת: אריה רוגל, מנכ"ל "מנהיגות אזרחית".  הדיון הציבורי סביב דו"ח ועדת אלאלוף התמקד, בעיקרו, בהמלצה להקצות כ–8 מיליארד שקל בשנה לצמצום העוני. מדובר כמובן בהמלצה כבדת משקל, אך מעניין גם...

Read More

16 יול חוק העמותות החדש

אוקטובר 2014 משרד המשפטים מוביל שולחן עגול בו שותפים גם נציגי מנהיגות אזרחית, לשם חקיקת חוק עמותות חדש שלום רב, החוק החדש עתיד להחליף את החוק הקודם תוך התייחסות לשינויים הרבים שחלו בעולם העמותות מאז חקיקתו של החוק המקורי. אני מקווה שנצליח לשכנע בצורך שחוק עמותות חדש לא יהא רק...

Read More

14 יול ההנחיות הרגולטוריות הרבות עולות לארגונים כסף, והרבה

מנהיגות אזרחית שוקדת על כלי שמטרתו חישוב הוצאות הארגונים ושיקוף המשמעות שלו למקבלי החלטות. עזרו לנו לפצח את "עלות הציות"   למנכ"לים שלום,   כל מנכ"ל חברתי מכיר ההתעסקות המרובה הכרוכה בקבלת אישורים ומסמכים ארגוניים מהרשויות – החל מתשלום האגרה השנתית,  דרך אישור ניהול תקין, ועד אישור הכרה בעמותה כמוסד...

Read More

10 יול "צוק איתן" – הערכות לחירום

10/07/2014 מנכ"לים יקרים שלום, בהמשך לקריאתנו לרכז את העזרה המוצעת מהעמותות והארגונים החברתיים, אנו מצרפים את הקישור ל"מדריך לחירום". המדריך הוכן על ידי "שיתופים" וקבוצת מנכלים ומומחים, בכוונה לעזור לנו, מנכ"לי ארגונים חברתיים, להערכות לתקופת חירום, כמו הנוכחית. , הרלוונטיות למגזר השלישי ולחברה האזרחית. הנכם מוזמנים לפנות ל"מנהיגות אזרחית" בדף...

Read More