Author: oneguy

10 אוג שאלון למתנדבי "צוק איתן"

  השאלון המובא בפניכם הינו במסגרת מחקר מטעם פיקוד העורף, אוניברסיטת בר אילן והג'וינט העוסק בהתנדבות בחירום,  בהובלת פרופ' ליאת קוליק. זוהי הזדמנות יוצאת דופן עבור כולנו, ללמוד על תחום ההתנדבות בחירום ולאסוף נתונים, תוך כדי שהחירום מתרחש ובסמוך מאוד אליו. המידע החשוב שייאסף יאפשר לכולנו ללמוד, להפיק...

Read More

05 אוג פניה שניה לשר האוצר בנושא פיצוי ארגוני החברה האזרחית בעקבות 'צוק איתן'

      בהמשך לפעילות המאומצת שלנו למען החברה האזרחית, , פנינו בשנית לשר האוצר, מר יאיר לפיד, בקריאה להסדרת פיצוי ארגוני החברה האזרחית בעקבות 'צוק איתן': >> פניה לשר האוצר - צוק איתן << במקביל, אנו מבקשים מעמותות וארגונים שנפגעו בשל המבצע להשיב לסקר שפרסמנו שיעזור ל'מנהיגות אזרחית' במפוי הפגיעה בחברה האזרחית...

Read More

05 אוג סקר על נזקי ארגוני החברה האזרחית מ'צוק איתן'

  כחלק מהמהלכים שמובילה בימים אלה 'מנהיגות אזרחית' מול משרד האוצר להכרה בנזקים כלכליים שנגרמו לארגוני החברה האזרחית בגין 'צוק איתן', נשמח אם תענו על השאלות הבאות, המתייחסות להשפעת המבצע הצבאי על פעילות ארגונכם. ממצאי הסקר ישמשו את 'מנהיגות אזרחית' במגעים מול משרד האוצר להסדרת פיצוי עמותות. למען...

Read More

03 אוג דרישה לפיצוי עמותות כזכאים לפיצויים בעקבות נזקי מבצע "צוק איתן"

  אנו מייחלים ומקיים שמבצע "צוק איתן" יסתיים בהצלחה ובמהרה. ארגוני החברה האזרחית היו שותפים בכל תחום ובקשה אפשריים במהלך המבצע. פניתי בהתאם וביקשתי שכאשר יטופל נושא הפיצוי  במשק נהיה גם אנחנו, הארגונים האזרחיים, בהסדר. ראו כתבה שפורסמה בעיתון "דה-מרקר" בנושא הדרישה להכיר גם בעמותות כגופים הזכאים לפיצויים...

Read More

03 אוג מלגה ללמודי תואר ראשון במנהל ציבורי!

      במסגרת מאמצנו לתת יותר לעובדים ולעובדות בעמותות, הגענו להסדר מול המכללה לישראל במסגרתו תוענק מלגה ע"ס 4000 שח  למגיעים דרך "מנהיגות אזרחית" (יש לציין זאת בהתקשרות עם המכללה), ראו פרטים להלן:   ...

Read More

03 אוג תגובה להתגברות האלימות המילולית וההקצנה

חברות וחברים, אנו עדים בעת האחרונה להקצנה חמורה בשיח הציבורי בישראל, ולגילויים של הסתה ואלימות בשיח זה. אחדים מחברינו אף מרגישים מאוימים בשל דעותיהם. אנחנו, "מנהיגות אזרחית", רואים את החברה האזרחית כמקום של קבלה והכלה. כמקום שתפקידו לשמור על שיח הוגן וכבוד גם לאחר ולשונה גם למי שדעותיו אינן...

Read More

03 אוג תיקון לחוק העמותות והחברות הדן בפיקוח וברגולציה – חוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד – 2014.

שלום לכולם, נבקש להביא לידיעתכם כי בתאריך ה - 29.07.14 אישרה מליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק החברות (קרנות לתועלת הציבור והוראות נוספות לעניין חברות לתועלת ציבור). לנוסח המלא של חוק החברות - תיקון מס' 25 ראו כאן ובקצרה: בתיקון שאושר נקבעו הסדרים שיחולו על חברות לתועלת הציבור ועל...

Read More

20 יול התייחסות "מנהיגות אזרחית" למסקנות 'ועדת פריש' (לעניין סעיף 46)

מסקנות הועדה חיוביות, אך נדרש עדיין לתקן ליקויים שיטיבו עם ארגוני החברה האזרחית תל אביב 25 ביוני 2014 יו"ר 'מנהיגות אזרחית' – ארגון הגג של העמותות והאלכ"רים בישראל, עו"ד אופיר כץ, פנה (יוני 2014) לשר האוצר יאיר לפיד בעניין מסקנות 'ועדת פריש' והציג לו את עמדת הארגון...

Read More