Author: oneguy

16 אפר החמ"ל של המגזר השלישי // עדכונים חיים

* * * לעדכונים שוטפים היכנסו לאתר החמ"ל של המגזר השלישי - https://www.corona.migzar3.org.il/ * * * לאור משבר הקורונה 'מנהיגות אזרחית' פתחה את 'החמ"ל של המגזר השלישי'. ניתן לקבל 'עדכונים חיים' דרך האתר וברשתות החברתיות. כמו כן, פתחתנו כתובת מייל ייעודית למשבר: corona@migzar3.org.il. מוזמנים לשלוח כל...

Read More

02 אפר פנינו לועדת הכספים

בתכנית הכלכלית שפורסמה בתחילת השבוע הוצג כי מתוך 80 מיליארד ש"ח, רק 0.2 מיליארד ש"ח מיועד למגזר השלישי.לכן פנינו לועדת הכספים בבקשה לקיים דיון חירום בכדי להעלות את הצעדים המידיים שיש לנקוט בהם, הכוללים הפעלה מיידית של קרן החירום למענקי סיוע מידיים, מתן מקדמות לארגונים...

Read More

01 אפר עדכונים מישיבת השולחן העגול בצל הקורונה – 30/3

פחות משבועיים לאחר שהתכנס השולחן העגול לראשונה (18.3), התכנס השולחן בשנית ביום שני האחרון (30.3) לטובת עדכונים בנעשה עד כה. (לסיכום הישיבה מיום 18.3  - https://bit.ly/2xQZS0s ) נזכיר כי במפגש הקודם הוחלט על הקמת תת ועדה ייעודית למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי, בהובלת נציגי ממשלה ומנהיגות אזרחית....

Read More

29 מרץ כנס החירום – המגזר השלישי זקוק להנשמה!

450 איש לקחו חלק בכינוס החירום של המגזר השלישי, ביניהם מנכ"לים של ארגונים חברתיים, חברי כנסת, נציגי קרנות ועוד! מעל 50% מהארגונים כבר הוציאו עובדים לחל"ת וכלל לא ברור אם יהיה להם לאן לחזור.25% מהעמותות הפסיקו פעילות לגמרי. על מנת להציל את מאות הארגונים ומאות אלפי...

Read More

29 מרץ המגזר השלישי זקוק להנשמה // כנס חירום | 29.03, 17:00

סדר יום מלא יפורסם בהמשך *** קישור לזום יישלח לנרשמים *** רגע לפני שמתפרסמת התכנית הכלכלית בלי התייחסות הולמת למגזר השלישי, מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל מזמין אתכם לכנס חירום להצלת המגזר השלישי. מוזמנים גם לעיין במכתב הבהול שהעברנו הערב לראש הממשלה ולשר...

Read More

27 מרץ פרוטוקולים חתומים לרשם – אפשר דיגיטלית!

רשם העמותות, בהמשך לצורך שהעליתם בפנינו, אנחנו ושמחים לעדכן שרשם העמותות מקלים כרגע לעניין קבלת חתימת מקור תוך סייג שיבקשו, לכשהמצב יאפשר, את המקור. ביקשנו גם את הארכת מועד תשלום אגרה מופחתת - וברשם עובדים על כך במלוא המרץ, נקווה שיהיה אישור סופי לכך בתחילת...

Read More

27 מרץ זירת השירותים החברתיים בגיידסטאר

"כחלק מהצעדים להתמודדות עם המצב והצורך של אוכלוסיות שונות בציבור בהנגשת שירותי סיוע חיוניים של עמותות חברתיות, השקנו במיזם גיידטסאר של רשם העמותות, את זירת השירותים החברתיים להתמודדות עם משבר הקורונה. הזירה מאפשרת לכל ארגוני החברה האזרחית לפרסם עצמאית לציבור הרחב את השירותים שלהם להתמודדות...

Read More

26 מרץ אגרות שנתיות

הודעת מרשות התאגידים בדבר אגרות שנתיות: "כידוע, המועד לתשלום אגרה מופחתת הינו 31.3. מאחר ומדובר במועד הקבוע בדין, אין בסמכות רשות התאגידים להאריך מועד זה. עם זאת, פנינו זה מכבר לגורמים הרלוונטים בבקשה להאריך את המועד זה, והחלטה בנושא אמורה להתקבל בימים אלה. מיד...

Read More

24 מרץ מכתב לארגונים החברתיים מהתורמים והקרנות הפילנתרופיות הפועלים בישראל, לאור משבר הCOVID-19

"בימים הללו כשאנו נדרשים להימצא בנפרד אלה מאלה באופן פיזי – מכתב זה מבקש להשמיע קול משותף ומלוכד.  חשוב לנו שתדעו שאנו, התורמים והקרנות הפילנתרופיות בישראל, עומדים לצדכם במציאות שנוצרה, קשובים לצרכי העמותות ומחויבים לעשייה החברתית למענה אתם פועלים. העמידה האיתנה שלכם אל מול...

Read More

22 מרץ הארגונים שמספקים את השירותים החברתיים החשובים ביותר נמצאים בסכנת קריסה

התורמים נעלמים: גם העמותות בסכנת קריסה על רקע משבר הקורונה, מחריף הקושי בארגוני החברה האזרחית (מגזר שלישי). עוד לפני שפרץ המשבר סבלו הארגונים מחוסר תקציבי ומכך שתמיכות שאושרו ב–2018–2019 לא הועברו במלואן, מאחר שכבר חודשים ארוכים אין ממשלה ולא אושר תקציב. אל הקושי הזה הצטרף משבר הקורונה...

Read More