שינויים בנוהל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה – טיוטה להתייחסות הציבור

23 אוג שינויים בנוהל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה – טיוטה להתייחסות הציבור

בהמשך לתהליך היוועצות של החשכ"ל עם ארגוני המגזר השלישי בהובלת מנהיגות אזרחית, פורסמה כעת להערות הציבור טיוטה של נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה.

לצד שינויים משמעותיים לטובת המגזר השלישי, כמו איחוד דרישות, קיצור התהליך, ודרישה של פחות מסמכים – ישנן סוגיות שעומדות בסתירה לעמדתנו, ואנו שוקלים כיצד לפעול בנושא. 
לאור כך, אנו קוראים לכם לעיין בטיוטת הנוהל  ולהעביר אלינו את התייחסותכם עד לתאריך ה – 9/9 על מנת שאנו, כארגון הגג, נגבש את שיטת הפעולה המיטבית.

אנו מזמינים אתכם גם להעביר התייחסותכם ישירות לחשכ"ל עד לתאריך ה – 12/9.


מה זה בכלל "נוהל תמיכות"?
משרדי הממשלה מעניקים מידי שנה תמיכות מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בסך כולל של כ-3 מיליארד שקלים לכ-3,000 מוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות. הנוהל המסדיר את תהליך הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה והדיון בהן, מפורסם מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ומנחה את משרדי הממשלה ואת הגופים הנתמכים בכל הנוגע לתהליך אישור התמיכות, הדרישות מהגופים הנתמכים ותהליכי הפיקוח והבקרה עליהם.

מה השתנה?
ניתן לקרוא בתמצית את השינויים בנוהל בדברי ההסבר המופיעים בו (החל מעמוד 47 בטיוטה לנוהל)

  • ביצוע ביקורת בדיעבד – בשנה שלאחר שנת התמיכה, על בסיס דיווח על פעילות הארגון בשנת התמיכה (ולא כחלק מהגשת בקשת התמיכה)
  • הפחתה של היקף המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשת תמיכה
  • התאמת מועדי הדיווח השנתיים למועדי הדיווח לרשם העמותות
  • איחוד חלק מדרישות הדיווח ובמקרים מסוימים הפחתת תדירות הדיווחים הנדרשים למתכונת דיווח דו-שנתית

מה המשמעות של כל זה?
פחות מסמכים שצריך לצרף לבקשת תמיכה, קיצור תהליך הגשת בקשת התמיכה, והקטנת העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה.
 השינויים כוללים גם הטמעה של עקרון Ask Onceבהמשך המלצות התכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות.

כאמור, לצד השינויים לטובת המגזר השלישי, ישנן סוגיות שעומדות בסתירה לעמדתנו, ואנו שוקלים כיצד לפעול בנושא. על מנת שאנו, כארגון הגג, נגבש את שיטת הפעולה המיטבית – אנו קוראים לכם לעיין בטיוטת הנוהל,  ולהעביר לנו את התייחסותכם עד לתאריך ה – 09/09.

אנו מזמינים אתכם גם להעביר את התייחסותכם ישירות לחשכ"ל עד לתאריך ה – 12/9.
ניתן להעביר התייחסות לחשכ"ל באמצעות אתר "קשרי ממשל" או לדוא"ל: nohal.tmichot@mof.gov.il


כשאתם דואגים לכולם, אנחנו דואגים לכם.
חזקו את ארגון הגג והצטרפו אל מאות ארגונים החברים במנהיגות אזרחית.
הצטרפו אלינו >>>

כאן בשבילכם.
ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית
וצוות מנהיגות אזרחית.