חשוב שתכירו // הערכת הסיכונים והדגלים האדומים – הרשות לאיסור הלבנת הון

16 מרץ חשוב שתכירו // הערכת הסיכונים והדגלים האדומים – הרשות לאיסור הלבנת הון

מייצגים אתכם – גם ברשות לאיסור הלבנת הון!

במהלך 2018 תעמוד מדינת ישראל לביקורת בינלאומית מקיפה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור שתבוצע לראשונה על ידי ארגון ה- FATF במטרה להצטרף כחברה קבועה בארגון (כיום מעמדה של ישראל הוא של מדינה משקיפה).

ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) הוא ארגון בין-מדינתי הקובע את הסטנדרטים הבינ"ל בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר, הסטנדרטים כוללים הוראות ביחס לארגונים ללא מטרות רווח. אנחנו נהיה שם על מנת לשקף את הקשיים בהם נתקלים ארגונים אל מול הבנקים ולייצג אתכם לאורך כל הביקורת.

הרשות הלאומית לאיסור הלבנת הון הוציאה מסמך המסמן את הדגלים האדומים בנושא עבור עמותות:

"ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר חשוב זה חשוף גם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת משתנה בהתאם למאפייניהם וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליהם.
מסמך זה נועד לספק תבחינים ("דגלים אדומים") אשר יסייעו לארגונים ללא כוונת רווח ולגורמים הקשורים אליהם כגון רו"ח, תורמים ומתנדבים בזיהוי ניצולם של הארגונים לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור, ומתן קווים מנחים להתנהלות אחראית, תוך יישום גישה מבוססת סיכון. בהתקיימם של הדגלים האדומים, יש לבחון אם קיים חשש שפעילות מסוימת מציבה את הארגון בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. ביצוע פעילות בה קיים חשד להלבנת הון או מימון טרור, עשוי לבסס עבירות לפי חוק
איסור הלבנת הון, התש"ס- 2777 וחוק המאבק בטרור, התשע"ו- ,2710 ולפיכך בהתקיים חשד לעבירה כאמור, יש להעביר מידית דיווח למשטרה.
יובהר כי אין בקיומו של דגל אדום אחד בלבד כדי להעיד בהכרח על פעילות הלבנת הון או מימון טרור, ובלבד שקיים הסבר מניח את הדעת לפעילות זו. אין המדובר ברשימה סגורה וממצה אלא במספר דוגמאות נפוצות.

 

 

למסמך הערכת סיכוני הלבנת הון – המערכת הפיננסית – 2017 >>

 למסמך המפרט דגלים אדומים עבור עמותות >>>

 

יש משהו שאנחנו חייבים לדעת? עדכנו אותנו ב office@migzar3.org.il