הצעת החוק לתיקון נוהל הגשת בקשות תמיכה

24 נוב הצעת החוק לתיקון נוהל הגשת בקשות תמיכה

"יכול פתאום, במחי ההחלטה הזאת, להפסיק תקצוב למגזר השלישי בנושאים שונים, או יכול להוסיף במגזר השלישי לדברים שהשר חפץ ביקרם. אין עליו פיקוח… פנו אלי מהמגזר השלישי. שנדע, המגזר השלישי נבנה על מה שהמדינה יוצאת ממנו; … אנשים מהמגזר השלישי, מכל הסוגים, מכל החוגים, מכל הקבוצות, מקימים ארגונים, והארגונים האלה עושים את הפעולות שבעבר הממשלה עשתה. הם באים לבקש פטור ממס על תרומות לפי סעיף 46, והם מבקשים להתנהל לפי נוהל התמיכות, ולפתע יכול שר האוצר, יהיה מי שיהיה, והוא מחליט שהוא משנה את הנוהל"

מדברי חה"כ גפני בוועדת השרים לענייני חקיקה, 20.11.2016

בתאריך ה – כ"ח בסיוון התשע"ו – 4.7.16, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון נוהל תמיכות, עליה חתמו  50 חברי כנסת מכל סיעות הכנסת , ובראשות ח"כ משה גפני יו"ר ועדת הכספים.  הצעת חוק  מבקשת להכפיף את הנוהל אותו קובע שר האוצר לאישורה של ועדת הכספים.

נוהל תמיכות הינו נוהל הנוגע בכלל העמותות וארגוני המגזר השלישי בישראל. לאור חשיבותו הרבה, נכון שיהיה פיקוח ציבורי על הנהלים באמצעות ועדת הכספים של הכנסת, ולא על ידי הוראות שיקבעו על ידי דרג מקצועי, בכיר ככל שיהיה, של משרד האוצר. התמיכה בהצעת החוק חוצה את הגבולות המגזריות הרגילים,  ותומכים בה חברי יש עתיד לצד חרדים, אופוזיציה וקואליציה, ימניים וערבים.

ביום 13/11/2016 דנה ועדת השרים לענייני חקיקה לראשונה בהצעת החוק והחליטה לדחות את המשך הדיון. לקראת דיון זה, פנינו לכלל חברי הוועדה והבענו תמיכתנו בשינוי המוצע.
לקריאת המכתב לחצו כאן > > >

שבוע לאחר מכן, ביום, 20/11/2016 דנה שוב ועדת השרים בהצעת החוק ובהתנגדות משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר.
לקריאת הפרוטוקל המלא > > >

מנהיגות אזרחית וקואליציה של ארגונים נוספים פועלים על מנת לוודא שהצעת החוק אכן תעבור, לטובת המגזר השלישי וארגוני החברה האזרחית בישראל.

נמשיך לעדכן.