5 דקות מזמנכם | סקר בנושא הדרכות של רשם העמותות

09 יול 5 דקות מזמנכם | סקר בנושא הדרכות של רשם העמותות

רשם העמותות מתכוון לקיים הדרכות לנציגי עמותות וחל”צ בנושאים שונים ומקיים תהליך היוועצות מקדים עם ארגוני המגזר השלישי.

ענו על סקר קצר ובחרו את הנושאים שרלוונטיים עבורכם:

>> הגשת דיווחים שנתיים ובקשות לאישור ניהול תקין
>> התנהלות תקינה של עמותה או חל”צ בהתאם לחוק ולהנחיות הרשם
>> אחריות נושא משרה
>> רישום עמותה או חל”צ
>> שינוי שם, מטרות או תקנון

דעתכם חשובה!
ניתן למלא את הסקר עד ליום 30/7/17.
לשאלון של רשם העמותות – http://mailchi.mp/migzar3/46-1126661?e=729cfb57a0

No Comments

Post A Comment