תשובת וועדת העיזבונות בנושא הגשת בקשות לוועדה בנושאים כללים לשנת 2017

14 מרץ תשובת וועדת העיזבונות בנושא הגשת בקשות לוועדה בנושאים כללים לשנת 2017

בעקבות פרסום הקול הקורא של וועדת העיזבונות בנושא הקריטריונים לבקשת תמיכה לשנת 2017, פנינו לוועדת העיזבונות על מנת לוודא כי גם השנה תתאפשר הגשת בקשות בנושאים כלליים בגין עיזבונות בלתי מיועדים לשנת 2017. מצורפת תשובתם.

אנו ממשיכים לפעול בנושא ונרצה לשמוע גם את תגובתכם!

תשובת עיזבונות 1תשובת עזבונות 2