שיח משתף בחברה האזרחית: מרחב פעולה משותף לארגוני המגזר השלישי בישראל

 

החל מיוני 2014 ועד למרץ 2016 הובילה מנהיגות אזרחית תהליך היוועצות ושיח פנים-מגזרי רחב היקף בקרב ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. מטרתו הייתה למצוא את מרחב הפעולה המשותף לבעלי העניין השונים בחברה האזרחית וכך לבסס תשתית לחיזוקה, להעצים את החברים בה ולאתר סוגיות מרכזיות המעסיקות אותם. בתהליך לקחו חלק כ-300 מנהלות ומנהלים של ארגוניים חברתיים מקהילות מגוונות, מאזורים גיאוגרפיים ומתחומי תוכן שונים הפועלים בחברה האזרחית, וכן מנהלי קרנות, חברי מנהיגות מתנדבת, פעילים חברתיים, מומחים ואנשי אקדמיה.

את התהליך מוביל ארגון "מנהיגות אזרחית" לצד שותפים מהתארגנות המנכ"לים, שתיל, שיתופים, המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ונציגי מנהיגות מתנדבת והוא ממומן על ידי "מיזם ממשלה-חברה אזרחית".

למהלך זה כמה תוצרים משמעותיים: ראשית, הצהרה משותפת לארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם, את תפקידם ואת אחריותם המשותפת. תוצר שני הוא מיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים, ותוצר שלישי, המבוסס על מיפוי זה, הוא גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחית.

למסמך המסכם לתהליך השיח משתף בחברה האזרחית >>> 

המסמך מביא תמונת מצב עדכנית, כולל נתונים ומספרים, על ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל.

להצהרת ארגוני החברה האזרחית >>>

מנהיגות אזרחית תפעל בשנים הבאות לביסוס והרחבת השיח המשתף בקרב ארגוני החברה האזרחית לטובת דיון בסוגיות בוערות, גיבוש תודעה מגזרית, בניית סולידריות והעצמת ארגוני החברה האזרחית כמגזר משפיע ומשמעותי בחברה בישראל.

 

עיקרי הפעילות: