תיקון להצעת חוק חובת המכרזים – העדפה למלכ"רים

15 יונ תיקון להצעת חוק חובת המכרזים – העדפה למלכ"רים

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה השבוע (13 ביוני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק חובת המכרזים והעדפת עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים של המדינה ותאגידיה. בדיון נכחה מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ליאור פינקל-פרל, אשר ביקשה להוסיף בהגדרות החוק מוסד ללא כוונת רווח – עמותה או חברה לתועלת הציבור, והעדפתם במכרזים – בקשתה אושרה ותידון בוועדה בהמשך, במסגרת הכנת ההצעה לקריאה שניה ושלישית.

העדפת מלכרים במכרזים - נוסח הצעת החוק

הצעת החוק כפי שנידונה בוועדה

היו"ר כבל אמר בתחילת הדיון כי הכוונה היא לאשר את ההצעה כדי לעשות צעד קטן נוסף בכיוון של עידוד עסקים קטנים ובינוניים. יוזם הצעת החוק הינו ח"כ פולקמן שציין כי ההצעה תסיר חסמים בתנאי סף ותוודא שהמכרזים יותאמו לעסקים קטנים ובינוניים – ביטול דמי ההשתתפות יחסכו להם 15 מיליון שקל.

לפי ההצעה, שאושרה עסקים קטנים ובינוניים המעסיקים פחות מ-100 עובדים והמחזור השנתי שלהם נמוך מ-100 מיליון שקל יוכלו להשתתף במכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון שקל ללא תשלום דמי השתתפות. עוד אושר לחייב את עורכי המכרזים לבחון התאמתם לעסקים קטנים ובינוניים ולפרסם אחת לשנה נתונים על שילוב עסקים קטנים ובינוניים בהתקשרויות. הצעת החוק תחול על משרדי הממשלה, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות החולים והמוסדות להשכלה גבוהה.

יו"ר הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל, ציין כי במסגרת הכנת ההצעה לקריאה שניה ושלישית ידונו הנושאים הבאים:

  • חיוב משרדי ממשלה ברכש מעסקים קטנים ובינוניים והחשש של החשבת הכללית של משרד האוצר כי מתן מכסות של מכרזים לעסקים קטנים ובינוניים מייצרת חוסר יעילות.
  • הגדרת עסקים קטנים ובינוניים ככאלה שמעסיקים עד 100 עובדים או בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקל, והאם בפועל מדובר בעסקים קטנים הרבה יותר.
  • החלת ההצעה גם על הרשויות המקומיות.
  • הקדמת הדיווח השנתי הראשון על יישום ההצעה – הגופים שהצעת החוק חלה עליהם יפרסמו אחת לשנה דוח על שילובם של עסקים קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם. לפי ההצעה הסעיף יכנס לתוקף רק 3 שנים לאחר פרסום ההצעה ברשומות, הוועדה תבחן את קיצור התקופה באופן משמעותי.
  • תוספת מלכ"רים בהגדרות החוק והעדפתם במכרזים – לבקשת מנהיגות אזרחית.

היו"ר כבל אף הזכיר כי שר הפנים אריה דרעי השתתף בישיבת הוועדה עוד בהיותו שר הכלכלה, אז הודיע על מחויבותו לפעול למען העסקים הקטנים. "נזמן אותו לישיבה בעניין במסגרת הכנת ההצעה לקריאה השנייה והשלישית", אמר.