שיפוי והיערכות לצו ההרחבה בנוגע לשכר העובדים הסוציאליים

19 מרץ שיפוי והיערכות לצו ההרחבה בנוגע לשכר העובדים הסוציאליים

בתאריך ה – 15 בפברואר 2017 נחתם צו ההרחבה לשכר העובדים הסוציאליים ונכנס לתוקפו ב -01 במרס 2017.

בעקבות פניות שלכם, ארגונים חברתיים המעסיקים עובדים סוציאליים, פנינו למנכ"ל משרד הרווחה בסוגיות של שיפוי והיערכות ראויים למהלך.

לאור התשובה שהתקבלה וכדי להחליט כיצד אנחנו ממשיכים מכאן יחד, אנו נכנס לאחר החג ישיבה של צוות מוביל שיקבל החלטות שיעזרו לנו לקדם את הנושא.

ארגונים נוספים שהנושא רלוונטי להם, שיש להם הצעות אופרטיביות להמשך ושרוצים להתעדכן ולקחת חלק,
מוזמנים לפנות למייל – office@migzar3.org.il

כארגונים חברתיים, אנו מברכים על תוכנו של צו ההרחבה, ותומכים בהעסקה הוגנת ובמתן שכר הוגן לעובדים הסוציאליים, המהווים חלק חשוב מליבת הפעילות של ארגונים רבים.

יחד עם זאת, מהלך משמעותי כמו זה, הגם שמתקבל עקרונית בברכה, הינו בעל השפעה רחבה על הארגונים כמעסיקים, ודורש היערכות הן מבחינת הבנת תוכן הצו ויישומו והן מבחינה כספית. לכן, פנינו, בשם קואליציה רחבה של ארגונים עליהם חל הצו, למנכ"ל משרד הרווחה, ד"ר אביגדור קפלן, בבקשה לדחות את יישום הצו למועד סביר, על מנת לאפשר לארגונים להיערך כראוי למהלך זה, כמו גם להבין את היקף ואופן החישוב של השיפוי לארגונים.

 

לקריאת המכתב המלא כפי שנשלח למנכ"ל משרד הרווחה >>>

לקריאת פנייתנו השנייה למנכ"ל משרד הרווחה >>>

לקריאת תשובתו של מנכ"ל משרד הרווחה >>>