שאלת אפליית מלכ"רים מול עסקים בהתמודדות במכרזים

29 מרץ שאלת אפליית מלכ"רים מול עסקים בהתמודדות במכרזים

אנו שמחים לעדכן, כי בהמשך לפנייתנו לרשות המסים, בדבר הנחיית רשות המסים בנוגע לשאלת אפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת ע"י מלכ"רים ועסקים שפורסמה בתחילת השנה –

רשות המסים מבהירה כי "הנחית רשות המסים אינה יוצרת מצב נורמטיבי חדש. ההנחיה משקפת את החוק הקיים … יובהר כי ההנחיה אינה קובעת כי בהכרח כל המלכ"רים שיתמודדו במכרזים האמורים יסווגו כעוסק ויחויבו במע"מ".

מוזמנות ומוזמנים לעיין בתשובה המלאה של רשות המסים, המבהירה את הקריטריונים והשיקולים בבחינת סיווג פעילות של מלכ"ר כעסקית (ומחויבת במע"מ) .

לקריאת חוו"ד משפטית שהעברנו לרשות המסים >>
לתשובת רשות המסים לפנייתנו >>