קול קורא לקבלת מידע בנושא תכניות תעסוקה לצעירים בסיכון

01 יונ קול קורא לקבלת מידע בנושא תכניות תעסוקה לצעירים בסיכון

אנו מבקשים להביא לידיעתכם קול קורא במסגרת 'עובדים ביחד' במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה:

לחברי וחברות צוות 'עובדים ביחד' בנושא צעירים בסיכון ולחברי וחברות השולחן העגול במשרד ראש הממשלה שלום רב,

כפי שעדכנו בעבר, בהמשך לעבודת צוות 'עובדים ביחד' בנושא שילוב צעירים בסיכון בתעסוקה ובהמשך לסעיף 11 להחלטת ממשלה מספר 2025 מיום 23.9.2014 בדבר תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, הוחלט לגבש ניסוי חלוץ (פילוט) להפעלת מיזם משותף לקידום השילוב של צעירים בסיכון בתעסוקה במסגרת יישובי הדרום.

בהמשך לאמור, פרסם משרד הכלכלה ביום שני השבוע, 18.5.15, קול קורא לקבלת מידע בנושא תכניות תעסוקה לצעירים בסיכון. מטרת הקול הקורא הינה למפות את הארגונים, כלי ההתערבות והתכניות הקיימים כיום, טיבם, איכותם והיקף פעילותם. בנוסף, מבקשת הממשלה להבין כיצד ניתן היום סיוע לצעיר בסיכון להשתלב בתעסוקה, מי הגופים שנותנים מענה ומה השירותים הניתנים.

לקישור בנושא הקול הקורא באתר משרד הכלכלה

גופים המעוניינים לשתף במידע המבוקש כאמור, יגישו את הפנייה עד ליום 30.6.15  לידי גל יעקובי, לשכת הממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה, באמצעות שליחה לדוא"ל בכתובת galy@economy.gov.il  או באמצעות פנייה בכתב לכתובת בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101. יש לוודא הגעת הפנייה, באמצעות הדוא"ל המצוין לעיל.

הנכם מוזמנים להשיב ל'קול הקורא' וכן לשתף דבר פרסומו בקרב בעלי עניין רלוונטיים.

בברכה,

צוות השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

round table