קול קורא – חודש להשפיע על מדיניות הממשלה כלפי המגזר השלישי

25 אוק קול קורא – חודש להשפיע על מדיניות הממשלה כלפי המגזר השלישי

קריאה לארגונים – יש לנו חודש להשפיע!
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בעיצוב המדיניות הממשלתית כלפי המגזר השלישי ל-5 השנים הבאות

תפקידו של המגזר השלישי בתהליך הפחתת הנטל הרגולטורי
(החלטת ממשלה מספר 2188 מיום 22.10.2014)

 

שלום לכולם,

אני מבקשת להביא לידיעתכם על אודות תהליך משמעותי המתרחש לאחרונה במדינת ישראל, אשר ישפיע על כל ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי. בהתאם להמלצות ה-OECD וקבלת ישראל כחברה לארגון, קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות שמטרתן להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים ולטיוב תהליך קבלת ההחלטות בעת קביעת רגולציה חדשה. תהליך זה ישפיע עמוקות על סדרי העדיפויות של הממשלה בחמש השנים הקרובות והכרחי שהמגזר השלישי יהיה מעורב בו.

זה הזמן שלנו, ארגוני החברה האזרחית, להיות מעורבים בתהליכים המשפיעים על הרגולציה. פעם אחת כמושאי רגולציה, ופעם שנייה כגורמים המכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים של האנשים למענם אנו פועלים.

מנהיגות אזרחית הוא הגורם המתכלל את המהלך בקרב המגזר השלישי אל מול משרדי הממשלה השונים ומשרד רה"מ. בשלב זה מדובר בחודש להתייחסויות, אולם בהמשך יתכנסו מפגשי היוועצות וחשוב מאוד שנגיע מוכנים.
אנא הרגישו חופשיים לפנות אלינו בכל שאלה או אי הבנה. נשמח להרחיב ולבאר.

הפנייה אליכם נעשית עם עלייתו לאוויר של אתר הרגולציה הממשלתי של משרד ראש הממשלה (ממנו נשאבו החומרים להלן), ובפתחו של חודש המיועד להתייחסויות הציבור,  ליתר דיוק, עד לתאריך ה – 19 בנובמבר 2015.

עכשיו הזמן בו עלינו להביע עמדה ולהשפיע יחד.

בכבוד רב,

ליאור פינקל-פרל
מנכ"לית מנהיגות אזרחית


רקע קצר:
בהתאם להמלצות ה-OECD וקבלת ישראל כחברה לארגון, קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות שמטרתן להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים ולטיוב תהליך קבלת ההחלטות בעת קביעת רגולציה חדשה.
התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי שבהחלטה 2118, מיום 22.10.2014, כוללת שני מרכיבים מרכזיים:

  1. הפחתת הנטל הרגולטורי של רגולציה קיימת – טיוב רגולציה קיימת במסגרת תכניות חומש של כל אחד ממשרדי הממשלה השונים, הכוללת את הרגולטורים עליהם הם אמונים.
    להלן ספר הרגולטורים הממשלתי.
  1. תהליך עיצובה של רגולציה חדשה – הטמעת תהליך של 'הערכת השפעות רגולציה חדשה' (RIA – Regulatory Impact Assessment). מעתה רגולטור המבקש לקבוע רגולציה חדשה, מחויב לערוך סט של 'בחינות' להערכת הרגולציה, אשר מטרתו להביא להפחתת הנטל הרגולטורי.

שימו לב!
לפי אתר הרגולציה הממשלתי, "החלטת הממשלה מוטלת על כל משרדי הממשלה".
ואולם, בתשובה לשאילתה של מנהיגות אזרחית, התבהר כי החלטה זו לא תחול על הרגולציה בתחומי השירותים החברתיים, לאור החלטת ממשלה אחרת אשר פטרה את המשרדים החברתיים בטענה שמתנהל עבורם תהליך מקביל לבחינת אופן אספקת השירותים החברתיים ובו חפיפה לעולם הרגולטורי.


מה התפקיד שלנו?

 

במהלך משמעותי, ראשון מסוגו, מחייבת החלטת הממשלה כי את התהליך יבצעו משרדי הממשלה השונים תוך התייעצות עם בעלי עניין מהמגזר העסקי והמגזר השלישי.
בכל הקשור להפחתת הנטל הרגולטורי החדש – "תכנית החומש והתכניות השנתיות תגובשנה לאחר קיום שיח עם המגזר העסקי והמגזר שלישי, ובתיאום עם משרד ראש הממשלה".
יתרה מכך, במסגרת החלטה על התשתית הארגונית הוטל על מנכ"ל משרד רה"מ "לכונ­ן ועדה מייעצת לממשלה המורכבת מנציגי ממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי, אשר תייעץ בכל הנוגע ליישום החלטה זו".

מה נדרש מאיתנו?

זה הזמן שלנו, ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי, להיות מעורבים בתהליכים המשפיעים על רגולציה. פעם אחת עלינו, כמושאי רגולציה ופעם שנייה כגורמים המכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים של האנשים למענם אנו פועלים.

בכל הקשור לרגולציה קיימת :
משרדי הממשלה הכינו בשנה האחרונה תכניות חומש. מדובר במסגרת העבודה של כל משרד לחמש השנים הקרובות. בכל שנה המשרד עתיד לבחון שורה של תחומים ברגולציה הקיימת במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי בכל אחד מן התחומים. תכנית החומש היא חלוקה של כל התחומים לכל שנה, כך שיהיה ברור על איזה תחום עובדים באיזו שנה.

עלינו להיכנס לעמוד רגולציה קיימת – תכניות חומש באתר הרגולציה הממשלתי של משרד רה"מ, ולמפות את המשרדים הרלוונטיים לנו, לפי כל אחת מהשנים.

חשוב!
אנו ממליצים לעבור על הרגולציות בכל משרדי הממשלה, ולא רק בתחום עיסוקכם המרכזי, על מנת להביא התייחסותכם לכל הרגולציות העשויות להיות קשורות לעשייתכם.

לדוגמא, אם עיקר הפעילות שלכם היא מול משרד הבריאות, עליכם לבחור במשרד הבריאות ובכל פעם לבצע חיפוש לפי השנים 2015-2019. כך ניתן יהיה לראות בכל שנה על אילו רגולטורים רלוונטיים למשרד הבריאות ובאיזה תחום פעילות, צפויים לדון בשנה בה בחרתם.
הרעיון הוא למפות את סדרי העדיפויות שלכם ולוודא כי בתהליך לא נשמטה רגולציה כלשהי הרלוונטית לדעתכם לדיון.
על מנת להישאר באותה דוגמא, אם למשל מתכנן משרד הבריאות לדון בשנת 2017 בתחום אישור ייבוא מזון רגיש בתחום עיסוקו של שירות המזון הארצי, ולכם הנושא בוער ואתם רוצים כי יהיה דיון עליו כבר ב – 2016, או אם למשל, ישנה רגולציה נוספת המשיקה לנושא אשר לדעתכם צריך לדון בהן יחד, סמנו לכם זאת.
כמובן שההמלצה היא לעבור על כל המשרדים הרלוונטיים לעבודתכם ולסמן כל הערה העולה לכם בדבר רגולציות רלוונטיות החסרות לנושא כלשהו, האם ישנן כאלה שחוברו ועדיף שיפוצלו או להפך, יצירת תעדופים גבוהים יותר מאלה שהוחלטו לפי דחיפות ועוד.

אסביר בהמשך כיצד לשלוח התייחסות.

בכל הקשור לרגולציה חדשה:
​החלטת הממשלה הטילה על כל המשרדים והרגולטורים בממשלה לפרסם בכל שנה את הנושאים בהם המשרד מתכוון לקדם רגולציה חדשה. עמוד רגולציה חדשה​​ מרכז את כלל תכניות העבודה של משרדי הממשלה לרגולציה חדשה לשנים 2015-16.
בכל תכנית משרדית מובהר האם הרגולציה היא בשלב של 'דיון ציבורי', דהיינו כזו שנוסח הטיוטה שלה יצא ממסגרת העבודה הפנימית, באמצעות פרסום ציבורי, דיון בוועדת שרים לחקיקה או דיון באחת מוועדת הכנסת. זאת לעומת רגולציות 'מתוכננות' שהן עדיין במסגרת עבודה פנימית.
גם פה עלינו לשלוח התייחסות במידה וישנו נושא מסוים בו אנו מבקשים להיות מעורבים.

איך שולחים התייחסות?

כפי שציינתי, בחודש הקרוב, עד ה-19.11.2015, תתבצע תהליך איסוף התייחסויות הציבור.
לאחר שמיפיתם את סדרי העדיפויות וסימנתם את כל ההערות הרלוונטיות לכל משרד (בכל הקשור לרגולציה קיימת) והחלטתם באיזו רגולציה חדשה תבקשו להיות מעורבים, יש לפנות לגורם הרלוונטי.
בכל משרד ישנו ממונה על טיוב רגולציה, אליו ניתן לפנות בדף יצירת קשר. חשוב לציין שאין לשלוח הערות הנוגעות לנושאי תוכן ספציפיים שעתידים להיות נדונים בגיבוש התכנית המפורטת בשנים הבאות, אלא רק הערות הנוגעות למסגרת העבודה, במיוחד בהתייחס לתחומים תחת אחריות המשרד שאינם מופיעים בתכנית החומש.


החרגת המשרדים החברתיים מן התהליך:

לפי אתר הרגולציה הממשלתי, "החלטת הממשלה מוטלת על כלמשרדי הממשלה".

ואולם, בתשובה לשאילתה של מנהיגות אזרחית, התבהר כי החלטה זו לא תחול על הרגולציה בתחומי השירותים החברתיים, לאור החלטת ממשלה אחרת אשר פטרה את המשרדים החברתיים בטענה שמתנהל עבורם תהליך מקביל לבחינת אופן אספקת השירותים החברתיים ובו חפיפה לעולם הרגולטורי.

ביום שלישי, ה – 27.10.2015, קיימה וועדת הכלכלה של הכנסת ישיבה בנושא "אי יישום החלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי".
ליאור העלתה נקודה זו בוועדה וסוכם כי תעשה בחינה פנים מגזרית של הרגולציה במשרד החינוך ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ואם יימצא כי ישנן רגולציות רלוונטיות אשר לא נדונו במסגרת התהליך לבחינת אופן אספקת השירותים החברתיים, נבקש להחזירן לדיון במסגרת הפחתת הנטל הרגולטורי.

זה המקום לציין כי משרד המדע אינו חלק מהתהליך מאחר ואין רגולטורים בתוך משרד זה.


 

  ומה תפקידה של מנהיגות אזרחית?

 

מנהיגות אזרחית היא הגורם המתכלל את המהלך בקרב המגזר השלישי אל מול משרדי הממשלה השונים ומשרד רה"מ.
בשלב זה מדובר בחודש להתייחסויות, אולם בהמשך יתכנסו מפגשי היוועצות וחשוב מאוד שנגיע מוכנים.

אנא מכם, בכל מייל שאתם שולחים דאגו לכתב גם אותנו בכתובת office@migzar3.org.il

אנחנו נאסוף ונרכז את כל המידע, נתאם בין הארגונים הרלוונטיים לפי משרד ורגולטורים ונדאג לתכלל בין כולכם.
בשלב ההתייעצות העתידי נהווה את הגורם המתכלל בקרב ארגוני המגזר השלישי אל מול הממשלה. המטרה שלנו אינה להגיע לבד, אלא לדאוג שלכל ארגון המבקש פתחון פה ומעוניין להשפיע, תהיה האפשרות לעשות כן. חשוב לנו להביא את הקולות המקצועיים של הארגונים בכל סקטור בתוך המגזר, ולא רק את אלה שמוכרים למשרדי הממשלה השונים.

בנוסף, מנהיגות אזרחית תגבש ותנסח הערות בכל הקשור למשרד המשפטים ורגולציה של רשות התאגידים (בכל הקשור לרגולציות על ארגוני המגזר השלישי כמושאי רגולציה). אנא העבירו לנו הערות במידה ויש לכם.

 

מנהיגות אזרחית הוא הגורם המתכלל את המהלך בקרב המגזר השלישי אל מול משרדי הממשלה השונים ומשרד רה"מ:

במהלך הדיון בוועדה שהוזכר לעיל, יו"ר וועדת הכלכלה, חה"כ איתן כבל, ברך על המקום של מנהיגות אזרחית כגוף מתכלל, בקרב המגזר השלישי, את תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי.

היו"ר כבל סיכם את הדיון ואמר: "הוועדה ערה לחשיבות הפחתת הנטל הרגולטורי ותסייע בכל מהלך בעניין, לרבות קידום חקיקה, ואף ממליצה לקדם חקיקה שתחייב רגולטורים לבחון את עלות הרגולציה והחלופות (RIA)".

כמו כן ביקש היו"ר כבל מח"כ פולקמן להמשיך במעקב אחר יישום ההחלטות והודיע כי הוועדה תקיים דיון נוסף בעניין בעוד מספר חודשים.

חשוב מאד שנגיע מוכנים לקראת דיונים אלה. אנא הרגישו חופשיים להמשיך ולפנות אלינו בכל שאלה או אי הבנה. נשמח להרחיב ולבאר.
כאמור, בכל מייל שאתם שולחים לרגולטורים השונים דאגו לכתב גם אותנו בכתובת
 office@migzar3.org.il.


 

דבר אחרון:

המגזר העסקי, בהובלת נשיאות הארגונים העסקיים בישראל, ארגון הגג של המעסיקים המרכזיים במשק – שלושה עשר נשיאי המגזר העסקי, מקיים תהליך המקביל לתהליך אותו מנהיגות אזרחית מבקשת להוביל בקרב המגזר השלישי. אנו עומדים בקשר עימם וחשים כי זוהי הזדמנות למצוא נושאים משותפים ולייצר שיתופי פעולה.

 

סיכום ותודה:

תודה על הסבלנות בקריאת מסמך זה, ואנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.
תהליך זה ישפיע עמוקות על סדרי העדיפויות של הממשלה בחמש השנים הקרובות לפחות והכרחי שהמגזר השלישי יהיה מעורב בו.
אנא הרגישו חופשיים לפנות אלינו בכל שאלה או אי הבנה. נשמח להרחיב ולבאר.

על מנת שנוכל להמשיך ולעדכן אתכם בנעשה, אתם מוזמנים להרשם לניוזלטר של מנהיגות אזרחית.