פרויקט דמוקרטיה פתוחה

18 נוב פרויקט דמוקרטיה פתוחה

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי שיתוף פעולה שמנהיגות אזרחית נקטה בנושא שיתוף האזרחים ( על כל הספקטרום) בדו שיח ובפעילות עם הכנסת:

המסמך נשלח ליו"ר הכנסת בתחילת חודש נובמבר 2014.

לצפייה במסמך כקובץ PDF – פרויקט תרבות פרלמנטארית

___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-0 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-1 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-2 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-3 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-4 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-5 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-6 ___¿_ץ_ש___ר _¬_¿_ס_ץ_¬ ___¿_£_____ר_נ_¿_ש_¬ - ___ץ___ק ___ץ___ש-7