פרוטוקולים חתומים לרשם – אפשר דיגיטלית!

27 מרץ פרוטוקולים חתומים לרשם – אפשר דיגיטלית!

רשם העמותות, בהמשך לצורך שהעליתם בפנינו, אנחנו ושמחים לעדכן שרשם העמותות מקלים כרגע לעניין קבלת חתימת מקור תוך סייג שיבקשו, לכשהמצב יאפשר, את המקור. ביקשנו גם את הארכת מועד תשלום אגרה מופחתת – וברשם עובדים על כך במלוא המרץ, נקווה שיהיה אישור סופי לכך בתחילת שבוע הבא.