פנייה לשר הרווחה ושר האוצר בנושא הערכות העמותות להעלאת שכר המינימום

19 מאי פנייה לשר הרווחה ושר האוצר בנושא הערכות העמותות להעלאת שכר המינימום

החל מחודש אפריל 2015 התחילה העלאה מדורגת של שכר המינימום. ארגונים שונים פנו למנהיגות אזרחית בטענה כי אין בכוונת הממשלה לעדכן את התעריפים שהיא משלמת בגין רכישת שירותים מהארגונים כמו גם לא לעדכן היקף התמיכות בהתאמה לשכר המינימום החדש.

בעקבות זאת פנינו לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולשר האוצר בבקשה לטפל בנושא:

לקריאת המכתב שנשלח כקובץ ראו כאן

19 מאי 2015


לכבוד:

ח"כ חיים כץ

שר הרווחה והשרותים החברתיים

ירושלים

באמצעות מייל: sar@molsa.gov.il

 

ח"כ משה כחלון

שר האוצר

ירושלים

באמצעות מייל: sar@mof.gov.il

 

הנדון: החלת חוק שכר מינימום

מכובדיי שלום רב, ברכות על כניסתכם לתפקיד.

החל מחודש אפריל 2015 התחילה העלאה מדורגת של שכר המינימום שתתפרש על פני שנתיים, כאשר בפעימה הראשונה עלה שכר המינימום (ברוטו) ל-25 ש"ח לשעה ו-4,650 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה.

ראשית ציין כי ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי מברכים על התיקון לחוק, מאחר ומדובר בנושא חברתי ממעלה ראשונה ואנו רואים חשיבות גדולה ביישומו.

יחד עם זאת, ברצוני להביא לידיעתכם כי באחרונה פנו ארגונים רבים למנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל, בטענה כי אין בכוונת הממשלה לעדכן את התעריפים שהממשלה משלמת בגין רכישת שירותים מארגוני החברה האזרחית (שחלק גדול ממרכיביהם הם הוצאות שכר) כמו גם לא לעדכן היקף התמיכות בהתאמה לשכר המינימום החדש. מיותר לציין כי מדובר בפגיעה ביכולת הארגונים לעמוד בהיקף השירותים הניתנים על ידם, שכן אין באפשרותם לקחת על עצמם את תוספת העלויות, לה לא נערכו בתכנון התקציבי הקיים.

מובן לכל כי חוק זה דורש היערכות מצד כלל המעסיקים במשק, ועמותות וארגונים חברתיים בפרט. אנו מבקשים להימנע ממצב בו ייפגע מהותית תפקוד הארגונים והעמותות נותני שירותים וכפועל יוצא מקבלי השירות, הנמנים לרוב על האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל. כאן המקום לציין כי לעומת גורמים עסקיים, עמותות אינן פועלות במודל של רווחיות ולא יכולות לקזז הוצאות אלה משורת הרווח בתקציבן. בנוסף, הן מנועות, על פי חוק, להיכנס לגרעונות ולכן אף גדלה הפגיעה האפשרית בהן.

על כן נבקש, בשלב זה, להבין האם וכיצד העלויות, שנוצרו מכוחו של החוק, משתקפות בתעריפים בגין השירותים ובתמיכות הממשלה בארגונים ובעמותות ומול המכרזים שכבר נחתמו.

לתגובתכם המהירה אודה.

בברכה,

ליאור פינקל-פרל

מנכ"לית מנהיגות אזרחית

 

העתק: עו"ד אופיר כץ – יו"ר מנהיגות אזרחית