תשובת החשכ"ל לעיכוב בתמיכות לשנת 2015

11 מאי תשובת החשכ"ל לעיכוב בתמיכות לשנת 2015

לאור פניות רבות שהגיעו אלנו, מארגונים שונים, בנוגע לעיכוב בקבלת כספי תמיכות לשנת 2015, פנינו בתחילת חודש מאי 2016 למשרד האוצר בבקשה דחופה לזירוז העברת הכספים לארגונים.

לקריאת המכתב לחצו כאן >>>

לצורך קידום הנושא, עמדנו בקשר במשרד האוצר עם יעל פריש, רכזת המשרדים החברתיים באגף החשבת הכללית.

בעקבות פנייתנו טופל הנושא נקודתית מול עשרות העמותות שפנו למנהיגות אזרחית.

בנוסף, נערכה בדיקה רחבה על כל תשלומי התמיכות משנת 2015 באם יש עדיין יתרות שלא שולמו ולא הוגשו בגינם דרישות תשלום, במטרה להסדיר את הנושא מול אגפי המשרד הרלוונטיים.

במידה ישנן עמותות ספציפיות אשר טרם הוסדרו תשלומי התמיכות לשנת 2015 – פנו אלינו לצורך בדיקת הנושא במשרד האוצר 

לפניות ויצירת קשר: office@migzar3.org.il