פניה לוועדת העיזבונות בנוגע לעיכוב בקבלת תשובות בנוגע לתמיכות הוועדה לשנת 2016

11 מאי פניה לוועדת העיזבונות בנוגע לעיכוב בקבלת תשובות בנוגע לתמיכות הוועדה לשנת 2016

לאור העיכוב בקבלת תשובות בנוגע לקבלת תמיכה מוועדת העיזבונות לשנת 2016, פנינו לרו"ח ציפורה קליין, מנהלת הוועדה בבקשה דחופה להתייחסותם:

05 במאי 2016

לכבוד:

רו"ח ציפורה קליין
מנהלת ועדת העיזבונות
משרד המשפטים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: עיכוב בקבלת תשובות בנוגע לתמיכות הוועדה לשנת 2016

כמידי שנה, ארגונים חברתיים רבים מגישים לוועדת העיזבונות בקשות לתמיכה במיזמים שונים, בהתאם לפרסומי הוועדה. מובן, כי קבלת תמיכה מן הוועדה הינה קריטית לארגונים ולעיתים אף מכריעה לגבי הפעלת המיזם בגינו הוגשה הבקשה.

הבקשות לוועדה לקבלת תמיכה לשנת 2016 הוגשו על ידי הארגונים השונים, לפי הנחיותיכם, בחודש פברואר 2015 – הן בעבור תכניות קיימות הן בעבור מיזמים חדשים. כארגון הגג של המגזר השלישי, פנו אלינו עשרות ארגונים, אשר עדיין לא קיבלו תשובה לגבי בקשתם.

בין היתר, הובא לידיעתנו כי בעוד שישנם ארגונים שכבר קיבלו תשובות שליליות, טרם נשלחו תשובות חיוביות מהוועדה, תשובות האמורות להתקבל רק בחודש יוני הקרוב.

יוצא מכך, שבחודש החמישי לשנת התמיכה (2016) – ארגונים רבים נמצאים באפילה לגבי גורל התכניות ומיזמים אותם הם מקיימים למען החברה בישראל.

האבסורד שנוצר הוא, כי גם הארגונים שיקבלו מכם תשובה חיובית ותמיכה – ייאלצו לממש את התקציב בלוח זמנים צפוף עד כדי בלתי אפשרי, כאשר הנפגעים המרכזיים מכך הם האזרחים הנהנים פעילויות הארגונים.

נבקש את התייחסותכם הדחופה לנושא.

בברכה,
ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית

 

לקריאת המכתב כקובץ pdf לחצו כאן

אנחנו מזמינים אתכם להגיב ולשלוח אלינו את התייחסותכם לנושא, למייל: office@migzar3.org.il

מבטיחים להמשיך ולעדכן!