עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית

12 יונ עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית

לפני כשנתיים הוקם פורום, ביוזמת התארגנות מנכ"לים, פורום בו השתתפו 8 מנכ"לי עמותות ו-8 מנהלי קרנות, אשר נפגש אחת לחודשיים לטיוב יחסי הגומלין בין עמותות וקרנות. בפורום הועלו קשיים ופערי עמדות בין המנהלים, סוגיות מגוונות כגון מעורבות/שותפות הקרנות, שאלת האחריות על התהליכים, קריטריונים ומדדים לקבלת מענקים, המשמעות של תרומות לטווח קצר/ארוך ועוד. כתוצאה מהתהליך נכתב מסמך משותף המעלה את התובנות וההמלצות להתנהלות שני הצדדים. ב-8.3.17 התקיים מפגש חשיפה של התהליך והתוצרים בפני פורום הקרנות בישראל. בעקבות מפגש החשיפה הביעו כ-20 מנהלי קרנות את רצונם להרחיב את התהליך ולקחת חלק פעיל בוועדות משותפות עם מנכ"לי עמותות. בתחילת מאי התקיים מפגש חשיפה דומה בו השתתפו כ – 90 מנכ"לי עמותות. מתוכנן להתקיים מפגש רחב משותף למנהלי עמותות וקרנות גם יחד.

לקריאת המסמך המלא – http://bit.ly/2AmutotKranotDoc
 אתם מוזמנים לצלם, לשתף ולהפיץ הלאה.