עדכונים מישיבת השולחן העגול בצל הקורונה – 30/3

01 אפר עדכונים מישיבת השולחן העגול בצל הקורונה – 30/3

פחות משבועיים לאחר שהתכנס השולחן העגול לראשונה (18.3), התכנס השולחן בשנית ביום שני האחרון (30.3) לטובת עדכונים בנעשה עד כה.
(לסיכום הישיבה מיום 18.3  – https://bit.ly/2xQZS0s )

נזכיר כי במפגש הקודם הוחלט על הקמת תת ועדה ייעודית למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי, בהובלת נציגי ממשלה ומנהיגות אזרחית. לצד זה הושק מנגנון למענה על סוגיות פרטניות של הארגונים, בהובלה של מנהיגות אזרחית, ועבודה מול הצוות המצומצם.
תכלול רה"מ – הילה טל אביטן ומנהיגות אזרחית – ליאור פינקל פרל.

צוות זה פועל ביתר שאת בימים אלה, וחלק ניכר מההקלות והמענים שיוצגו כאן הם תוצר של שיתוף פעולה זה, ועל כך נתונה הערכתנו.

במקביל, הוקמו ועדות משנה לשולחן העגול נוספות, בהובלה משותפת של נציג ממשלה ונציג מגזר שלישי:

 • ועדת משנה של השולחן העגול בנושא ילדים ונוער בסיכון – תכלול ממשלה של היחידה למניעת עבריינות נוער – מיכל גולד ותכלול חברה אזרחית – המועצה לשלום הילד – ורד וינדמן. פגישה ראשונה התקיימה אתמול. היום התחלנו לעבוד על מענים.
 • ועדת משנה של השולחן העגול בנושא זרים – תכלול ממשלה – משרד המשפטים – מנהלת היחידה למניעת סחר בבני אדם – דינה דומיניץ, חברה אזרחית – מנכלית המוקד למהגרים ופליטים – איילת עוז. התקינה פגישה ראשונה היום – 51 משתתפים.
 • ועדת משנה למענים לאנשים בעלי מוגבלויות – ממשלתי – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות- יונית אפרתי, מגזר שלישי- מנכלית אנוש – הלה הדס.

כמו כן, ישנן זירות נושאיות נוספות.

יו"ר מנהיגות אזרחית, עו"ד אופיר כץ ברך על העבודה המאומצת והמשותפת והמענים המגוונים שניתנו עד כה לאור מסמך הדרישות שלנו. לצד פעילות מבורכת זו, אנו עדים לקריסה של המגזר השלישי בישראל, כאשר עוד ועוד ארגונים מוציאים עובדיהם לחל"ת ומקפיאים פעילות. על מנת לשמור על המגזר השלישי:

 • ארגוני המגזר השלישי מבקשים הצהרה ברורה – שתהיה השוואת תנאים למגזר העסקי, ושל המענים יעמדו בהלימה לצרכי השטח ולפגיעה החמורה בתשתית החברתית של ישראל.
 • לאור משבר הקורונה, ישנו חשש בפגיעה בתרומות וכבר היום אנו עדים לירידה לא מבוטלת בתרומות משקי הבית. לכן יש דחיפות בהחזרת מחלקת המלכ"רים ברשות המסים לפעילות מלאה, על מנת לאפשר חידוש אישורים לפי סעיף  46, כמהלך חירומי לעידוד תרומות.
 • הקפיאו את ההקפאה – לבטל את הקפאת התכניות השונות על ידי משרדי הממשלה, לאפשר לארגונים להתאים את הפעילות לזמן קורונה ולהחזיר במיידי את העובדים החיוניים שהוצאו לחל"ת.
  במסגרת זו, עדכן הצוות הממשלתי כי יוגדרו שירותים חיוניים, (בתכלול משרד רה"מ, מפורט בהמשך)

בנוסף עלתה ההצעה כי תשלום גובה דמי האבטלה לארגונים, שיוכלו להחזיר עבודה העובדים מחל"ת, ובכך לשמור על הפעילות בשטח, להבטיח רצף תעסוקתי ולשמור על כח האדם היקר בארגונים, ולשמר את התשתית החיונית של הארגונים

מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ליאור פינקל-פרל, ברכה על העבודה הצמודה עם צוות המענים אך ציינה כי למרות שהצוות מייצג את המגזר השלישי בדיונים פנים-ממשלתיים, יש חשיבות בשיח ישיר עם נציגות המגזר השלישי , ואמרה – אל תחליטו עלינו בלעדינו – ולשם כך ביקשה לקבוע פגישה עם מנכ"ל משרד האוצר, או מי מטעמו.

התכנית הכלכלית לסיוע למשק
במהלך הפגישה עודכנו לגבי בעיקרי הדברים בתכנית הכלכלית עבור המגזר השלישי, ובכלל זה:

 1. הלוואות בערבות מדינה מול הבנקים
 2. מהלכים הנעשים להשוואת תנאים למגזר העסקי.
 3. במסגרת התכנית הכלכלית קיבלנו עדכון בדבר הקמת קרן מענקים לעמותות, אך לא פורטו היקף הקרן, מודל פעילותה, הקריטריונים או הזכאות לקבלת המענקים.

את פירוט הדברים ראינו כשפורסמה התכנית הכלכלית מספר שעות לאחר מכן. נכון לעכשיו טרם התבהרו פרטי הפעלת הקרן או הקריטריונים לזכאות.

חשוב לציין כי אנו מעריכים את הצעדים שנעשו עד כה, ונמשיך לפעול עם נציגי הממשלה, אך לעמדתנו ישנן סוגיות הנותרו ללא מענה ואנו ממשיכים לפעול על מנת לייצר את המענים המיטביים עבור ארגוני המגזר השלישי. נמשיך לעדכן.


להלן פירוט ההקלות והצעדים שננקטו עד כה, כמענים למסמך הדרישות של מנהיגות אזרחית:

חשכ"ל
הודעת חשכ"ל מיום 22 במרץ – https://bit.ly/2QGoY8I

 • הלוואות בערבות מדינה – מסלול ייחודי לעמותות בלבד, לא רק לעמותות נתמכות. לעמותות העסוקות בחינוך, בריאות ורווחה – ללא ערבות בכלל, קיצור זמנים והקלות בירוקרטיות – https://bit.ly/33zlJoY
 • הקפאת ביקורות של החשכ"ל
 • קיצור ימי אשראי/ תשלום מקדמות –  https://bit.ly/2Unets2
  טיפול בעשרות פניות לקיצור ימי האשראי בעבור תשלומים של 13 משרדי ממשלה לעמותות.

בתהליך:

 • תיקון נוהל תמיכות – יועבר להערות ציבור – התאמה והקלות בנוגע לשיעור הוצאה על הנהלה וכלליות וגירעון
 • תיקון מבחני תמיכה לאור המצב
 • פתיחה מחדש של מבחני תמיכה כדי להתאימם למצב (הסבה לפעילות דיגיטלית וכו')
 • פניית משרד רה"מ לרשות המסים לדחיית תשלום מס שכר.
  מתוך חוות הדעת המשפטית של עו"ד איתן צחור: "כאשר רשות המסים מאפשרת דחיית דיווח על מס הכנסה ומע"מ לגופים עסקיים, עליה לדחות גם את תשלום מס השכר לגבי מלכ"רים". להמשך קריאה – https://bit.ly/3dtsYDd  (24.3)

רשם העמותות
ההקלות פורסמו בהודעות לציבור, למסמך מרכז מיום 29/3 >>

 • דחיות מועד הדיווח לשנת 2019, והקלות שיאפשרו לעמותות לעבוד מקוון
 • הקפאת ביקורות עומק
 • הקפאת תהליכי מחיקה יזומים של עמותות,
 • הגשת מסמכים באופן מקוון
 • ·       29/3 – הודעה בדבר דחיית תשלום אגרה שנתית מופחתת >>

ובנוסף:

ועדת העיזבונות וקרן התובענות הייצוגיות במשרד המשפטים 

הוקצו 8 מיליון שקלים למשפחות נזקקות ו- 6.5 מיליון שקלים למיגון צוותים במוסדות הרווחה.
ועדת העזבונות מעבירה תקציב למשרד הרווחה, אותו המשרד יחלק לפי מבחן תמיכה 3א לארגונים הנתמכים באותם התחומים.
לפרטים המלאים לחצו כאן.

קרנות הביטוח הלאומי

 • ריכוזי שאלות ותשובות מעודכנים בשוטף באתר
 • דחייה של מועד הגשות במסגרת הקול הקורא בקרן למפעלים מיוחדים לאחר הפסח
 • פרסום קול קורא בהיקף של 10 מלש"ח לטובת סיוע לאוכלוסיות בסיכון בהתמודדות עם משבר הקורונה.

משרדי הממשלה השונים ועדכונים נוספים:

 • הגדרת ארגוני מגזר שלישי כמפעלים חיוניים והחרגות תחומי פעילות חברתיים בתקנות החדשות (20.3) – https://bit.ly/39bu2Iy
 • משרד האוצר (אגף השכר והסכמי עבודה) פרסם שאלות ותשובות בדבר הגדרת תקנות העבודה במתכונת חירום, (עובדים חיוניים ושאינם חיוניים) –   https://bit.ly/2QZITQr
 • הנחיית נציב שירות המדינה והממונה על השכר לעבודת עובדי המדינה במתכונת חירום  – https://bit.ly/2QHTorc
 • הוקצו 3.5 מלש"ח לצורך ציוד מיגון וחיטוי לאנשי הצוות במוסדות רווחה ע"י האפוטרופוס הכללי.
 • הוקצו 8 מלש"ח לצורך משלוחי מזון למשפחות במצוקה, שיחולק ע"י העמותות, ע"י האפוטרופוס הכללי.

למצגת מהישיבה >>
למסמך המעודכן של הדרישות של המגזר השלישי >>


כאן בשבילכם.
צוות מנהיגות אזרחית.