מע"מ במכרזים? // פניית מנהיגות אזרחית לרשות המסים בנוגע להגדר "פעילות עסקית" של מלכ"רים במכרזים

06 נוב מע"מ במכרזים? // פניית מנהיגות אזרחית לרשות המסים בנוגע להגדר "פעילות עסקית" של מלכ"רים במכרזים

מוזמנות ומוזמנים לעיין בפנייתנו למר ערן יעקב, ראש רשות המסים, בדרישה לקבוע, באופן חד משמעי, כי השתתפות של מוסד ללא כוונת רווח (הרשום במע"מ ככזה) במכרז של המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה למתן שירותים חברתיים  לא תסווג כפעילות עסקית ורשות המסים לא תפעל לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק.
במהלך דצמבר נקיים פגישה עם רשות המסים בנושא, נמשיך ונעדכן.

למה פתאום?

דרישתנו זו באה, בין השאר, לנוכח אמירות וקביעות של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעתירות 28857-06-17 עמותת חברות הסיעוד ואחרים נגד משרד הביטחון מיום 1.7.2018.

אמירות וקביעות מוטעות אלה מחייבות קביעה חד משמעית של רשות המסים בסוגיה זו – שתאפשר למאות מלכ"רים המתמודדים במכרזים למתן שירותים חברתיים – להמשיך ולתת שירותים לחברה בישראל.

כרקע לדברים עומדת פרשנות מוטעית לנושא "שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים"  

אז מה בעצם אנחנו דורשים?

מכלול האירועים ואי הבהירות מצריכים הכרזה ברורה וחד משמעית מצד רשות המסים לפיה כל עוד מלכ"ר ממשיך לפעול על פי מטרותיה הציבוריות, לרבות במכרזים למתן שירותים חברתיים (בהם יש משמעות, בין השאר, לטיב השירות), לא ישונה סיווג המלכ"ר ל"עוסק".

לעיון בפנייה כפי שנשלחה למר יעקב ערן, מנהל רשות מסים >>