מעבירים הרצאות לצוותים חינוכיים? פורסם נוהל התקשרות עד 100 שעות לשנת הלימודים תש"פ

28 נוב מעבירים הרצאות לצוותים חינוכיים? פורסם נוהל התקשרות עד 100 שעות לשנת הלימודים תש"פ

מעבירים הרצאות לצוותים חינוכיים? יש לנו עדכון לגבי שנת הלימודים תש"פ

בהמשך לפגישה עם אגף א' במשרד החינוך, פורסם נוהל המאפשר קבלת תשלום ישיר עבור הכשרות צוותי הוראה – עד 100 שעות בשנת תש"פ. שימו לב – יש להעביר את הטופס עד ה – 15.12.

בהמשך לפרסומים קודמים, חל עיכוב בפרסום "מכרז למבצעים פדגוגיים קטנים". המכרז עתיד להתפרסם ממש בקרוב, נמשיך ונעדכן בנושא.