מסלול הלוואות לעמותות ללא ערבויות וללא הון עצמי

12 ינו מסלול הלוואות לעמותות ללא ערבויות וללא הון עצמי

בהמשך לבחינת סוגיות מימון הביניים לעמותות, הודיע נחמיה קינד, סגן בכיר לחשבת הכללית משרדים חברתיים, על פתיחת מסלול חדש למתן הלוואות לעמותות המספקות לממשלה שירותים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.


מנהיגות אזרחית נטלה חלק בהתייעצויות שקדמו לפתיחת מסלול הלוואות זה.
ההלוואות יועמדו במסגרת "קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה" אולם להבדיל מעסקים קטנים ובינוניים – עמותות שתבקשנה לקבל הלוואה מהקרן לא תידרשנה למתן ערבויות אישיות או הון עצמי כלשהו.

הלוואות מיועדות לארגונים חברתיים המחזיקים בהתקשרות בתוקף למתן שירותים עם הממשלה על כן "הבטחונות" להלוואה – יהיו הכספים שיגיעו לארגונים בגין התקשרויות הארגונים עם הממשלה.

ההלוואות תינתנה על ידי כל הבנקים הפועלים בקרן לעסקים קטנים ובינוניים:  מרכנתיל, לאומי, מזרחי טפחות ואוצר החייל.

ביצוע ההלוואות נעשה באמצעות 2 גופים מתאמים שנבחרו על ידי משרד האוצר: 

  1. גיזה – לאתר הקרן לחצו כאן > > >
  2. רו"ח בן דוד –לאתר הקרן לחצו כאן > > >