מכתב ממנכ"ל מנהיגות אזרחית – ליאור פינקל-פרל

19 אפר מכתב ממנכ"ל מנהיגות אזרחית – ליאור פינקל-פרל

 

אפריל 2015

שלום לכולם,

בשבועות האחרונים נכנסתי לתפקיד המנכ"ל במנהיגות אזרחית. אני שמחה על ההזדמנות להמשיך ולפעול למען החברה האזרחית בישראל, ולצורך כך חשוב לי לשמוע על צרכי העמותות והארגונים, לשמוע את הקולות מהשטח ובימים אלה אני מקיימת פגישות שונות, אשמח מאוד לתאם אתכם מפגשי הכרות במהלך התקופה הקרובה, אנא הרגישו חופשיים לפנות אליי בכל צורך או שאלה.

מנהיגות אזרחית הינו ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל.

הארגון עוסק ופועל לקידום ארגוני החברה האזרחית בישראל וזאת, בין השאר, בפעילות "רוחב" של ייצוג ארגוני החברה האזרחית בפני גורמים מוסדיים, הממשלה ואחרים, וחיזוק תדמיתם הציבורית והידע, המקצועיות והאתיקה של ארגוני החברה האזרחית בישראל.

גם בשנה החולפת פעלנו לקדם ולחזק את מעמדה של החברה האזרחית בישראל מול הממשלה, הכנסת, המגזר העסקי ודעת הקהל, וזאת, בין השאר, בפעולות הבאות:

 • תיקון "נוהל התמיכות" – ובכלל זה ביטול החבות האישית של חברי הוועד המנהל המנכ"לים ונושאי המשרה האחרים לכספי התמיכה, ביטול הטלת קנסות ענקיים על עמותות בגין אי הגשת מסמכים במועד וטעויות דווח. ביטול לוחות זמנים לא סבירים ועוד;
 • השתתפות פעילה בהליכי חקיקה : תיקון מס' 23 לחוק החברות – העוסק ב"קרן לתועלת הציבור" ותיקון מס' 25 לחוק החברות ותיקון מס' 14 לחוק העמותות העוסקים בפיקוח, בקרה ושקיפות.
 • הצגת עמדות הארגוני החברה האזרחית בפני "ועדת פריש" לעניין סעיף 46 – שאימצה את מרבית המלצות מנהיגות אזרחית ובכלל זה הרחבת ההגדרה של "מטרות ציבוריות" שהתרומה להן תאפשר קבלת זיכוי ממס, הקלות
  נוספות לארגונים בראשית דרכם, ייעול ההליכים הבירוקרטיים, מתן אפשרות לתרום לארגוני הפועלים גם בחו"ל ועוד.
 • העמדת מנגנון להערכת עצמית של הארגונים ללא מעורבות חיצונית וללא פרסום (בשיתוף עם "מידות").
 • הקמת מערך לרכש חברתי משותף לעמותות המקנה הנחות של עד 17% עבור קניות במגוון מוצרים ושירותים
 • קיום שיתיפי פעולה וחיזוק פעילות משותפת עם התארגנות מנכ"לים כגון רשת המשרדים המשותפת וכן שותפות בפעילות ברית ארגוני התשתית כגון הקמת לוח האירועים המגזרי.
 • קיום כנסי מידע והסברה ברחבי הארץ למנהלי ארגונים, בהן עדכנו על מגוון המהלכים שמוביל הארגון עבור הארגונים ושמיעת הצרכים של הארגונים מהשטח.
 • הנהגת המאבק לפיצוי הארגונים החברתיים בעקבות מבצע "צוק איתן".
 • קיום כנס (בשדרות) לליבון ודיון בלקחי פעילויות ארגוני החברה האזרחית במבצע "צוק איתן" ובצורך להיערכות מוקדמת למצבי חירום.
 • השתתפות פעילה בדיון על "עיקרי חוק עמותות חדש" (שולחן עגול בראשות משרד המשפטים).

תכניות מנהיגות אזרחית בשנה הקרובה היא להמשיך לחזק את התדמית הציבורית של העמותות והחברות לתועלת הציבור ולפעול לשיפור פעילות ותרומת הארגונים החברתיים לחברה בישראל, ובכלל זה:

 • פעילות לשיפור דעת הקהל על חשיבות פעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור ותרומתן לחברה בישראל ושינוי "התדמית הלא חיובית" בקרב הציבור הרחב.
 • המשך המעורבות בפעילות החקיקה של חוק עמותות חדש במסגרת השולחן עגול תוך דאגה לשמירה על עמדות והאינטרסים של ארגוני החברה האזרחית.
 • קידום ההיערכות המוקדמת של ארגוני החברה האזרחית למצבי חירום בשיתוף עם הגורמים הממשלתיים והמוסדיים (השתתפות ברח"ל).
 • טיפול ועזרה לפניות ארגונים במגוון נושאים ותחומים כגון טיפול בסוגיות מיסוי מלכ"רים, ארנונות וכו'
 • הרחבת הקשר של מגזר העמותות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית כגון ארגוני אזרחים, תורמים פוטנציאליים ועם נציגי קרנות ופדרציות במטרה לחזק את הקשר עם הפילנתרופיה;
 • השלמת ניסוח "מסמך יסוד" לחברה האזרחית בשיתוף נציגי החברה האזרחית על כל מרכיביה.
 • חיזוק מעמד ארגוני החברה האזרחית מול הרגולטורים, משרדי הממשלה ואחרים. בהידוק הקשר עם הארגונים לשם שילוב כוחות וחיזוק החברה האזרחית.
 • השתתפות פעילה במסגרות שונות של "השולחן העגול" – השיח הבין-מגזרי וייצוג ארגוני החברה האזרחית במסגרות אלה.
 • ביסוס קיימות מנהיגות אזרחית, הגדלת המשאבים העומדים לרשותה להבטחת פעילות ארוכת טווח של הארגון.

אנו כאן בשבילכם. השותפות עמכם חשובה לנו ואנו זקוקים לתמיכתכם.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במאמץ למען קידום ארגוני החברה האזרחית. אתם פועלים למען כולם, מנהיגות אזרחית פועלת למענכם

בברכה,

ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית
054-4449074 | Lior@migzar3.org.il