מי אנחנו

 

מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. הארגון עוסק, משנת 1986, בסוגיות רוחב המשפיעות על ארגוני החברה האזרחית מתוך ראייה מגזרית כוללת. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א-פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים.

חזון ומטרות

ביסוס החברה האזרחית כגורם משפיע בגיבוש והובלת מדיניות חברתית, סביבתית וכלכלית, יחד עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי.

 • ייצוג מגוון הארגונים והקהילות הפעילים בחברה האזרחית אל מול הרשויות ושדרת הממשל
 • קידום סדר יום מגזרי משותף, תוך שמירה על מגוון הקולות וסדרי היום המתקיימים בחברה האזרחית ומהווים אבן יסוד בחברה דמוקרטית
 • הובלת שינוי בהתייחסות הציבורית כלפי ארגוני החברה האזרחית ופעילותם

מדוע ארגון גג?

לארגוני החברה האזרחית יש מטרות  וצרכים משותפים. אנחנו כאן כדי לרכז את הקולות לכדי אמירה מגזרית ברורה ולקדם אותה מול גורמי הממשל הרלוונטיים.

אתם פועלים למען כולם – מנהיגות אזרחית פועלת למענכם.

 

ערוצי פעילות מרכזיים:

 1. ייצוג ארגוני החברה האזרחית מול משרדי הממשלה, הכנסת והרגולטורים:
 • מיפוי וריכוז צרכים משותפים
 • פתיחת ערוצי הידברות ומידע
 • הסרת חסמים בירוקרטיים ותקציביים
 1. קידום מדיניות תומכת מגזר סביב סוגיות רוחב משותפות
 2. הובלת תהליכים פנים-מגזריים לחיזוק החברה האזרחית
 • ביסוס שיח פנים-מגזרי
 • גיבוש והובלת סדר יום משותף
 • עידוד שיתופי פעולה בתוך המגזר

ההישגים שלנו*

 • הובלת תיקון נוהל קבלת תמיכות מהמדינה, כולל ביטול החבות האישית (2013-14) §השתתפות פעילה בהליכי החקיקה לתיקון חוק החברות וחוק העמותות (2013-14) §ייצוג בפני ועדת פריש ( תיקון סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה) (2014) §הקמת המערך לרכש משותף לארגונים ועמותות (2014) §השתתפות בניסוח עיקרי חוק העמותות החדש (2014-15) §ניהול מתחם "בית העמותות" בתל אביב (2015) § קליטת "התארגנות המנכ"לים" (של הארגונים החברתיים) למנהיגות אזרחית .

(*תוצרי פעילות מהשנתיים האחרונות)

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולקחת חלק במאמץ למען קידום ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל.

/ טל': 072-2785421 office@migzar3.org.il / www.migzar3.org.il

סעדיה גאון 26, ת.ד – 20001 תל אביב, מיקוד: 6713521