לא לפגיעה בשירותים החברתיים

04 דצמ לא לפגיעה בשירותים החברתיים

ברקע המצב המתמשך של ממשלת מעבר, אנו חוששים מפגיעה אנושה וחסרת תקדים בשירותים החברתיים בישראל.

הוראת תכ"מ 1.2.0.6 *– בנוגע לפעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד, פורסמה בימים האחרונים ע"י החשכ"ל. לפי הוראה זו חשבי המשרדים לא יוכלו לאשר התקשרויות  מעל ל50,000 ₪ ונאמר כי "ככלל, לא יפורסמו מכרזים חדשים ולא יבוצעו התקשרויות חדשות, התקשרויות המשך, הרחבת התקשרויות ומימוש אופציות בהתקשרויות קיימות, אלא באישור הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות".

אמנם משרדי הממשלה התחילו בפרסום קולות קוראים לתמיכות לשנת 2020, אך בהוראת התכ"מ המוזכרת לעיל, נכתב במפורש כי "אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות … וכי האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת, בטרם אושרה התמיכה, היא על מוסד הציבור בלבד".

מצב כזה מפקיר את הארגונים הנותנים שירותים חברתיים חשובים וחיוניים, ופוגע באופן חסר תקדים במקבלי השירותים.

אל מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי, הגיעו עשרות פניות של ארגונים החוששים מחוסר הוודאות, אשר חלקם אף הקפיאו שירותים וסגרו תכניות ומיזמים חשובים ומשמעותיים. ישנם ארגונים שאף החלו לזמן את עובדיהם לשימוע לפני פיטורין.

הפגיעה הרוחבית הצפויה, שכבר בשבועות האחרונים צפה על פני השטח, נוגעת בכל קשת התחומים החברתיים – חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, נוער בסיכון, רווחה, תעסוקה, מניעה וטיפול באלימות, שירותים לבעלי מוגבלויות, בריאות, סביבה, זכויות בעלי חיים, ועוד ועוד.

על רקע זה פנינו לח"כ מיכאל ביטון, ולח"כים נוספים, על מנת לקיים דיון חירום בנושא.

כאן בשבילכם.
צוות מנהיגות אזרחית.


*שימו לב – הוראת התכ"מ מתעדכנת בשוטף, בחשכ"ל ממליצים להתעדכן בקישור הישיר להוראה מעת לעת.