כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת – ישראל 2050

26 פבר כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת – ישראל 2050

על רקע ההבנה שהעדר היערכות למשבר האקלים טומן בחובו איומים אסטרטגיים כלכליים-חברתיים וביטחוניים לישראל, הותנעה לפני כשנה התכנית הלאומית "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת – ישראל 2050", במטרה לגבש חזון ויעדים למעבר לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 2050. הפרויקט בהובלת המשרד להגנת הסביבה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, ארגון ה- OECD ומשרדי הכלכלה והתעשייה, האנרגיה, האוצר-מנהל תכנון, ומשרד התחבורה, מתנהל תוך סנכרון ותאום בין משרדי לצד שיתוף פעולה רב מגזרי (חברה אזרחית ומגזר עסקי).

על פי מחקרים בתחום הכלכלה הסביבתית, מי שייפגעו ראשונים משינויי האקלים הן השכבות החלשות. מדובר באיום ממשי על הביטחון התזונתי בשל ירידה בתנובות החקלאיות באזורים נרחבים. שינויי האקלים צפויים להביא לירידה של ממש ביכולת הייצור של מזון, חקלאות ודגה, וזו תעצים את המגמה של התייקרות מחירי המזון. מגמה זו תפגע בעיקר באוכלוסיות החלשות, אשר משקל המזון בסל הצריכה שלהן גבוה משמעותית מזה של העשירונים העליונים. ארגון הבריאות העולמי צופה שעל רקע התייקרות המחירים תתרחש עלייה במספר האנשים שלא יוכלו להסתמך על אספקה סדירה של מים ומזון. האוכלוסיות החזקות (מבחינה כלכלית, טכנולוגית ומדינית) יעברו ככל הנראה את משבר האקלים בשלום, אבל אוכלוסיות נרחבות אחרות יהיו במצוקה. צפויה פגיעה באוכלוסיות החלשות ועלייה באי-שוויון והעמקת הפערים.

מצ"ב לינק לחזון וליעדים התחומיים שמתגבשים בימים אלו.

מצ"ב לינק לדוח השפעת הפרויקט על איכות החיים בישראל.

הנכם מוזמנים להשפיע על אופן יישום התכנית, ולפעול יחד במטרה למזער פגיעה אפשרית באוכלוסיות החלשות בשלב המעבר לכלכלה ירוקה. התעלמות מההשלכות הכלכליות והחברתיות של התכנית עלולה להוביל לתסיסה חברתית, הפגנות מחאה והתנגדויות שיפגעו ביציבות השלטון ובאיתנות המשק. 

שריינו ביומנכם – המפגש הבא יתקיים ביום שלישי 17.3.20 בבניין "בית העמותות", רח' סעדיה גאון 26 ת"א, ויעסוק בהשפעות יישום התכנית על שוק הדיור ורמת החיים החומרית של הציבור בישראל.

נא אשרו הגעתכם למייל israel2050@idi.org.il

בברכה,

ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית

דפנה אבירם-ניצן, מנהלת פרויקט ישראל 2050 במכון הישראלי לדמוקרטיה