יצירת ערוצי שיח של ארגוני המגזר השלישי עם ועדת העיזבונות

13 פבר יצירת ערוצי שיח של ארגוני המגזר השלישי עם ועדת העיזבונות

אנחנו שמחים לבשר על פגישה חיובית שהתקיימה עם ועדת העיזבונות מתוך מטרה לקדם את השיח בין הוועדה לארגוני המגזר השלישי ולטובת שיפור הממשקים בין הארגונים והוועדה.
בפגישה נוספת, עם האפוטרופסה הכללית סוכם על הקמת שולחן עגול באמצע 2018, בהשתתפות נציגי הועדה ונציגי ארגונים.

הפגישה עם ועדת העיזבונות התקיימה ב – 12.02.2018 בעקבות פנייתנו לוועדה לגבי הגשת בקשות לשנת 2019, בה השתתפו יו"ר הוועדה, השופטת בדימוס, שולמית דותן; מנהלת הוועדה, רו"ח ציפי קליין ; סגנית מנהלת הוועדה, גיתית פלדמר והיועצת המשפטית, עו"ד יעל טייב.
מטעם מנהיגות אזרחית הגיעה ליאור פינקל-פרל, המנכ"לית שלנו, יחד עם נציגי עמותות – רועי פלפל ואורן בן יוסף.

הצגנו בפני הוועדה את הקשיים הרבים שארגונים חווים במסגרת תהליך הגשת בקשה לתמיכה מהוועדה.
נציגות הוועדה ציינו כי הן מכירות את הטענות לקשיים בהתנהלות סביב מול הוועדה, וכי ישנה נכונות ורצון ליצירת שיח עם הארגונים הפונים אליהן. עוד, ציינו כי בוועדה מתקיים תהליך של בחינת נהלים, ובמסגרת זו תבחן מחדש גם סוגיית המאטצ'ינג והאפשרות לתמיכה בפרויקטים חדשים, כמו גם מהלך היוועצות עם הארגונים.

כיום, יותר מתמיד – עם יושבת ראש חדשה אשר התמנתה לפני כחצי שנה, תהליכי דיגיטציה, חידוש נהלים והתייעלות –הוועדה עם הפנים קדימה אל הארגונים, וישנה נכונות ורצון לקיים שיח עם המגזר השלישי בנוגע לפעילות הוועדה, ועם מנהיגות אזרחית, כמייצגת המגזר וכמובילה תהליכי היוועצות עם גורמי ממשל.

אנו מביאים בפניכם את ההתייחסות לסוגיות השונות שהעלינו:

  • אישור בקשות – כבר בשנת הבקשה (לשנת 2018 אושרו כ – 1,100 בקשות עוד בשנת 2017)
  • מגמה של תמיכות במספר מצומצם יותר של ארגונים, אך בסכומים גבוהים יותר
  • פרסום פרוטוקולים של החלטות הוועדה לשנת 2017, כולל דיונים עקרוניים לחיוב, לדחיית בקשות ולבחירת תחומי ההגשה לעיזבונות הבלתי מיועדים
  • צמצום הכספים הבלתי מיועדים – נעשה לאור מגמה בקרב תורמים לייעד את העיזבונות
  • תהליך חשיבה לגבי חידוש נהלים והתייעלות בעבודה, כולל מערכת חדשה להגשת הבקשות
  • קיום הדרכות, שיח והיוועצות עם ארגוני המגזר השלישי
  • פתיחת ערוץ הידברות ישיר בין הוועדה למנהיגות אזרחית

בהמשך לפגישה זו, קיימנו בסוף חודש פברואר פגישה נוספת עם עו"ד סיגל יעקובי, האפוטרופוסה הכללית והכונסת הרשמית של המדינה. שוחחנו על חשיבותה של הדברות בין ועדת העזבונות לארגוני החברה האזרחית ובתוך כך העלנו סוגיות משמעותיות עבורנו, החל משלב הבקשה ועד לשלב המימוש. הפגישה היתה חיובית מאוד ואין ספק שיש רצון ליצירת שיתופי פעולה.

בסיום הפגישה סוכם כי לקראת אמצע 2018 יוקם שולחן עגול בהשתתפות נציגי הועדה ונציגי ארגונים.

נמשיך לעדכן!