יער ציפורי – תשובת רמ"ח תשתיות ופריסה בצה"ל

15 אוק יער ציפורי – תשובת רמ"ח תשתיות ופריסה בצה"ל

15 באוקטובר 2015

בהמשך לפנייתנו לראש מחלקת תשתיות ופריסה בצה"ל, גב' אורלי שטרן, בדבר אפשרות מעבר מכללות צה"ל ליער ציפורי, אנו מביאים בפניכם את תשובתה:

יער ציפורי - תשובת רמח תשתיות בצהל - אוקטובר 2015

לצפייה במכתב כקובץ PDF לחצו כאן