יוזמות ותהליכים מהשנים האחרונות

מוזמנים להציץ בדברים שקרו בחודשיים הראשונים של שנת 2017 – 

מבטיחים להמשיך ופעול מענכם – הצטרפו אלינו והשפיעו >>

ייצוג וחקיקה:

 • הובלת היוועצות של משרדי הממשלה עם המגזר השלישי במסגרת תהליך טיוב הרגולציה – בתחילת מאי קיימנו שני מפגשי היוועצות בנושא הקלת נטל הרגולציה על מלכ"רים בבית העמותות. את התהליך הוביל אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים, רשות המסים והחשב הכללי, כאשר מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך ההיוועצות עם המגזר השלישי המלווה את המהלך
 • מדובר בתהליך של שיתוף ציבור להקלת הנטל הרגולטורי בממשק שבין הרגולטורים, הפונה לשני קהלי יעד רלוונטיים – דרג הביצוע: מנהלי עמותות, והדרג המקצועי: יועצים משפטיים ורואי חשבון של עמותות. המפגשים עסקו בנושאים מרכזיים כמו אישור ניהול תקין, סעיף 46א' ונוהל תמיכות. בשני המפגשים השתתפו כ-70 נציגים מעשרות עמותות.
      • בנוסף, סייענו לרשות התאגידים בקבלת התייחסויות מצד העמותות לנוסח החדש של "הדיווח המילולי", והפצנו את הטיוטה לארגונים. נמסר לנו שכ-100 התייחסויות הגיעו לרשות וסייעו להתאים ולעדכן את הנוסח החדש.
      • אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף 46) – הבנות חדשות מול רשות המסים לפי ההבנות, רשות המסים תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף 46) לפי עניין, נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם, שרוב פעילותו היא פעילות מטה, לרבות “ארגוני גג” של המגזר השלישי, זאת במסגרת העבודה השוטפת שלנו עם ארז אורעד, רשות המסים, ולאחר שהתייעצנו עם ארגוני גג שונים.
      • הקמת שולחן עגול בנושא תפקוד ועדת העיזבונות בתחילת ינואר התקיים דיון נושא תפקודה של ועדת העיזבונות במסגרת ועדת השקיפות של הכנסת. לבקשתנו, הוחלט על קיום הליך של שיתוף ציבור מול הארגונים כדי להבין לעומק את החסמים שעומדים בדרכם. נציין כי בשבוע שעבר התקיימה פגישה במשרד המשפטים בנושא על מנת להתניע את המהלך.
      • פטור מארנונה – הרחבת התנאים לקבלת הפטור – בהמשך לתיקון החוק, פעלנו לטובת פרסום הנחיות משרד הפנים ו פנינו לשר הפנים בבקשה לזרז את עדכון ההנחיות. בסוף חודש ינואר, פורסמנו הנחיות המשרד, והוצאנו חוות דעת המשפטית של עו”ד איתן צחור, לפיה התיקון חל רטרואקטיבית על כל הבקשות שהוגשו בשנת 2016, לשימוש הארגונים.
      • מסלול הלוואות לעמותות ללא ערבויות וללא הון עצמי – לאחר היוועצות החשכ"ל עם מנהיגות אזרחית נפתח המסלול החדש למתן הלוואות לעמותות המספקות לממשלה שירותים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.ההלוואות יועמדו במסגרת "קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה".
      • שולחן עגול לטובת שיתוף פעולה בין המגזר השלישי למגזר העסקי – שת"פ עם נשיאות הארגונים העסקיים – הפורום החברתי-כלכלי קיים בחודש מאי את המפגש השני, שנמשך יומיים. את הקמת הפורום יזם שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, ומשתתפים בו כ-40 ארגונים מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי, במטרה לקדם דיאלוג ותפישות משותפות לטובת החברה והמשק בישראל. בינואר התקיים המפגש הראשון, עם נציגות מובילה משני המגזרים, קבוצות עבודה נפגשו בחודשים שעברו, והמפגש השני ניסה להגיע לעמדות ומיזמים משותפים במגוון נושאים.
      • המשך עבודת צוות החשיבה הפנים-מגזרי בנושא מיסוי וארנונה – לאחר ההצלחה בקידום חקיקה בנושא פטור מארנונה לעמותות ארציות, צוות החשיבה נפגש בחודש מרץ למפגש למידה בנושא מיסוי על מלכ"רים. לאחר סקירה של תחום המיסוי על מלכ"רים שהעביר ד"ר ניסן לימור, התקיים דיון ובו נקבעו הנושאים שמנהיגות אזרחית תקדם בזמן הקרוב.
   • פורום מנכ"לים ומנכ"ליות – מדיניות וקבלת החלטות מול גורמי ממשלה והרגולטורים הרלוונטיים. (בהובלת מנהיגות אזרחית)
   • פורום מנהלי ומנהלות יישום – סוגיות מקצועיות הנוגעות ליישום הצו בפועל (הוקם בעקבות פורום מנהלי ומנהלות משאבי אנוש של מתאם משאבי אנוש, ביוזמת אלווין ישראל, האגודה להתנדבות -יוצרים שינוי בונים עתיד, ו"בעצמי").
   • במסגרת הפעילות פנינו בשם קואליציית הארגונים למנכ”ל משרד הרווחה, בבקשה לדחות את יישום הצו למועד סביר, על מנת לאפשר לארגונים להיערך כראוי למהלך זה, כמו גם להבין את היקף ואופן החישוב של השיפוי לארגונים. פניה נוספת נעשתה לאגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, בבקשה שיתכללו את הנושא מצד הממשלה. הטיפול בנושא עדיין לא הסתיים, ולפי החלטת פורום המנכ"לים אנו מקדמים מפגש של הארגונים עם משרדי הממשלה בנושא.
   • פרסום גילוי דעת על פגיעה בחברה האזרחית בישראל.
   • תהליכים פנים מגזריים ושיתופי פעולה
   • הקמה ומיסוד פורום ארגוני הגג בהובלת מנהיגות אזרחיתבמהלך התקופה (שהחלה עוד במהלך 2016) התקיימה סדרה של חמישה מפגשים בהם לקחו חלק מנהלות ומנהלים של ארגוני גג במגזר השלישי. בכל מפגש התקיים דיון עם דמויות מפתח מהחברה האזרחית, מהממשל וגופים פילנתרופים, סביב סוגיות ייחודיות לארגוני הגג במגזר השלישי ונעשתה "למידת עמיתים" מניסיון היושבים בחדר בסוגיות ובאתגרים משותפים. המפגש הקרוב של פורום ארגוני הגג מתוכנן להתקיים ב 27.7 יחד עם רשם העמותות, עו"ד אייל גלובוס, במטרה לחזק את קשרי העבודה בין הרשם לארגוני הגג ולבחון סוגיות הייחודיות לארגוני הגג (להבדיל מארגוני שטח) בעבודה מול הרגולטור .
   • מיסוד פורום ארגוני הגג – בתום חמשת המפגשים החליטו חברי הפורום כי הם מעוניינים שהפורום ימשיך לפעול, וכי מנהיגות אזרחית תמשיך להוביל את הפורום, יחד עם הארגונים. הפורום ישמש ללמידת עמיתים ושיתוף בסוגיות ייחודיות לארגוני גג, יפעל לקידום המקצועיות והעלאת המודעות והחשיבות לארגוני גג בחברה האזרחית. הפורום יאפשר למנהיגות אזרחית לשמור על קשרי עבודה סדורים עם ארגוני הגג, במטרה להגיע באופן מסודר לארגוני השטח בנושאים שונים.
   • הפורום הוקם במסגרת מהלך שמובילה מנהיגות אזרחית לחיזוק מנגנוני הייצוג במגזר השלישי, לטובת עבודה מיטבית של מנהיגות אזרחית עם הארגונים בשטח.
  • הקמת התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב כחלק מתהליך העמקת הקשר של מנהיגות אזרחית עם ארגוני החברה האזרחית בדרום, הוקמה התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב – יוזמה משותפת למנהיגות אזרחית, למועצת הנגב, ולארגונים חברתיים מובילים בנגב. עד היום הצטרפו 35 ארגונים להתארגנות.
   • כנס השקת ההתארגנות – התקיים בחודש ינואר בבאר שבע בהשתתפותם של כ – 90 נציגי ארגונים בדרום (מנהלים, יו"ר, ועד מנהל). במפגש דנו המשתתפים בכיווני פעולה אפשריים של ההתארגנות ובהם שיתוף תשתיות ואיגום משאבים, ידע וכלים מקצועיים, ארגוני צעירים בנגב, תפקיד המגזר ה-3 בנגב בהשפעה על סוגיות אזוריות וסוגיות מגזריות, וכן פיתוח רשת מקומית בין הארגונים.
   • העבודה השוטפת של ההתארגנות כוללת גיוס ארגונים נוספים להתארגנות, שמירה על קשר שוטף עם הארגונים החברים ושילובם בתהליכים מרכזיים בחברה האזרחית ומול הממשל, במטרה לייצר ייצוגיות, השפעה ומעורבות משמעותית של ארגוני הנגב בתהליכים מרכזיים. כך, למשל, התאפשרה נציגות של ארגוני הפורום בכל אחד מהדיונים שהתקיימו לאחרונה במסגרת "יום הנגב" בכנסת.
 • הקמת פורום ארגוני הצעירים בנגב – הפורום פועל במסגרת התארגנות המגזר השלישי בנגב והוא יוזמה משותפת למנהיגות אזרחית, קרן גנדיר, מועצת הנגב ועמותת קולות בנגב. בפורום חברים ארגוני הצעירים בנגב, מרכזי צעירים וארגונים צעירים ארציים בעלי סניפים בדרום הארץ. הפורום נפגש אחת לחודש. מפגש ההשקה לפורום התקיים באפריל, ובמסגרתו נבחנו סוגיות משותפות לארגוני הצעירים בדרום, שמהווים בסיס לתכנית עבודה המתגבשת בימים אלה. התארגנות מנכ"לים:
 • עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטביתמסמך משותף המעלה תובנות והמלצות להתנהלות שני הצדדים. המסמך הינו תוצר של פורום משותף של מנכ"לי עמותות ומנהלי קרנות, שקם לפני כשנתיים ביוזמת התארגנות מנכ"לים. הפורום נפגש אחת לחודשיים לטיוב יחסי הגומלין בין עמותות וקרנות, ולדיון על העבודה המשותפת. עלו קשיים ופערי עמדות בין המנהלים, סוגיות מגוונות כגון מעורבות/שותפות הקרנות, שאלת האחריות על התהליכים ועוד.
 • מפגשי חשיפה – המסמך החדש הוצג למנכ"לי עמותות במפגש מיוחד שהתקיים בתחילת מאי בהשתתפות כ-90 מנכ"לי עמותות. במקביל, התקיים מפגש חשיפה של התהליך והתוצרים בפני פורום הקרנות בישראל.
 • מיזם הרכש המשותף – אנו ממשיכים במאמצים לקדם מיזם של רכש משותף והפחתת עלויות לעמותות. מוזמנים לענות על סקר קצר בנושא (בקישור)
 • הרחבת תכנית המנטוריג –
  התארגנות המנכ"לים איחדה כוחות עם מיזם "נקודת מבט" – יוזמה של מנכ"לי ארגונים חברתיים פנסיונרים. ל'נקודת מבט' מודל עבודה ייחודי המבוסס על רב תחומיות וניסיון מעשי.
 • מפגש מנכ"לים סדנת נטוורקינג למפגש שהתקיים בסוף פברואר, הגיעו 48 מנכ"לי עמותות. למעלה ממחציתם השתתפו בפעם הראשונה בפעילות ההתארגנות.
  המפגש יהווה בסיס ליצירת פלטפורמת רישות אינטרנטית, המאפשרת מיפוי עומק של הנכסים האישיים והארגוניים של המשתתפים (במסגרת מיזם דוגרי) 
 • בית העמותות:
 • הפעילות בבית העמותות מתקיימת בשני רבדים: הראשונה עם דגש על עשייה לחיזוק ארגוני החברה האזרחית היושבים בתוך בית העמותות והשנייה עם דגש על ייזום פעילויות משותפות ומתן כלים לארגוני החברה האזרחית אשר אינן יושבות בבית העמותות. בנוסף, בית העמותות משמש את מנהיגות אזרחית, כארגון גג, במסגרת חיזוק ועבודה מיטבית מול הרשויות והממשלה. בתוך כך, מנהיגות אזרחית ערכה בבית העמותות מפגשי היוועצות של משרדי הממשלה עם ארגוני החברה האזרחית בנושא הקלת הנטל הרגולטורי על מלכ"רים, התקיים קורס ראשון מסוגו לעמותות "צעירות" (הקיימות פחות משנתיים), ומחזור נוסף ייפתח בקרוב, התקיימה סדנא בנושא סעיף 46, ומתנהל קורס בנושא גיוס משאבים לעמותות.
 • הענקת אות הוקרה לקבוצת מגדל – על תרומתם לבית העמותות – המחויבות, התמיכה והרתימה שייצרו חממה של עשייה חברתית ובית עם אווירה מיוחדת שאין שנייה לה. האות ניתן במסגרת הכנס השנתי של ארגון מידות.
 • אירוע ליום השואה – במסגרת מיזם 'זיכרון בסלון', בית העמותות אירח, זו שנה שנייה, ווטרנית שסיפרה ליושבי בית העמותות על המצור על לנינגרד.
 • ערב לציון יום האישה הבינלאומי – בית העמותות שיתף פעולה עם קואליצית שותפות, ליצור ערב שמוקדש לפעילות של נשים בחברה האזרחית. התארחו מנכ"ליות בכירות ממגוון הקשת החברתית.
 • שיתוף פעולה עם עמותת "בוקסרפינג", במסגרתו התארחו שלושה מושבי קריאה בנושאים שונים הקשורים למנהיגות וחברה אזרחית. באירוע השתתפו אנשי אקדמיה ומגזר שלישי.

כנסים ואירועים במסגרת ההחלטה לקיום מפגש רבעוני בצפון ובדרום, תוכננו מפגשים שמטרתם הנגשת עבודה עם הרגולטורים. 2 ימי עיון (בקרית חיים ובבאר שבע) בנושא קרנות הביטוח הלאומי והצגת ה"כוורת" בוטלו, לצערנו, ברגע האחרון בשל אילוצים של אגף הקרנות בביטוח הלאומי.

שנת 2016 

מנהיגות אזרחית חוגגת 30!

ייצוג וחקיקה

 • הרחבת התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב – יחול גם על ארגונים ארציים בתחומי החינוך לתלמידים עד גיל 25, הבריאות והרווחה.
  נוסח החוק שאושר סופית כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית.
  פורסם מאמר דעה / ליאור פינקל-פרל (גלובס, אוגוסט 2016)
 • הקמת השדולה למען ארגוני החברה האזרחית בישראל – כאשר יושבי הראש המשותפים הם חברי הכנסת – אורי מקלב (יהדות התורה), שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי), רועי פולקמן (כולנו), יעל כהן-פראן (המחנה הציוני) ואילן גילאון (מרצ).
 • קבלת הסתייגויות מנהיגות אזרחית במסגרת "חוק הספאם" – במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה, הצגנו את עמדתנו. הנוסח שעבר במליאת הכנסת, לא יחול לגבי שליחת ניוזלטרים והודעות דואר אלקטרוני ואין צורך באשרור רשימות תפוצה קיימות. החוק יחול לגבי שליחת מסרונים והודעות קוליות, ותידרש פעולה אקטיבית של הארגונים לאשרור של רשימות הטלפונים הקיימות.
 • קידום העדפת מלכ"רים במכרזים של המדינה – העדפת עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים של המדינה ותאגידיה, אושרה בקריאה שנייה ושלישית. במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה, ביקשנו להוסיף בהגדרות החוק מוסד ללא כוונת רווח – עמותה או חברה לתועלת הציבור, והעדפתם במכרזים. נושא המלכ"רים לא נכלל בנוסח הסופי של החוק, ואנו עומדים בקשר עם חברי הכנסת השונים בנושא.
 • הגדלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות בארגוני גג (לעניין סעיף 46) – קיימנו פגישה ייעודית בנושא עם ארז אורעד, מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים, והוצאנו קול קורא לארגוני הגג השונים בבקשה להתייחסותם לנושא.
 • עיכוב בקבלת כספי תמיכות לשנת 2015 – הפנינו פנייה דחופה לשר האוצר בדבר אי עמידה והיעדר אכיפה של הוראות נוהל שר האוצר לגופים נתמכים וטיפול בעיכוב העברת כספי תמיכות לשנת 2015 לארגונים ממשרדי הממשלה. בעקבות פנייתנו
  כספי התמיכות הועברו לעמותות.
 • ועדת העיזבונות –
 • ביטול התחייבות של מלכר"ים כלפי בנק הפועלים- לגבי תשלום מסים מכספי התרומות שהגיעו מאזרחי ארצות הברית, בהתאם לכללי הסכם ה-FATCA .

תהליכים פנים מגזריים

 • מפגשי פורום דרום- נערכה סדרת מפגשים לארגונים חברתיים בדרום בנושאים שונים:
  • חשיבות הכח המשותף וכחה של התארגנות והצגת התארגנות המנכ"לים.
  • קרנות פילנתרופיות, ויחסי עמותות -פילנתרופיה. בהשתתפות קרן גנדיר וקרן נס.
  • מפגש עם רשם העמותות, כולל שיח פתוח בנושאי מדיניות ומגמות הרשם לעתיד וכן נושאים פרקטיים בהבטי ניהול עמותה.
 • מפגשי פורום צפון- סדרת מפגשים למנכ"לי ארגונים חברתיים בחיפה, כולל נציגות לוועד המנהל שלנו – ניר משגב ושני אלוני. במסגרת זו נערך גם מפגש של שיח פתוח בין רשם העמותות והמנכ"לים.
 • ועידת מנהיגות אזרחית השנייה- אליה הגיעו כ – 50 מנכ"לים על מנת לסכם, לדון ולקבל החלטות על המשך התהליכים הפנים-מגזריים וסדר היום המשותף שאנו מובילים במנהיגות אזרחית.
 • פרסום תמונת מצב עדכנית של החברה האזרחית בישראל – המסמך המסכם את התהליך הייחודי של שיח משתף בקרב ארגוני החברה האזרחית, הופץ לכלל הארגונים. לתהליך שהתקיים כמה תוצרים משמעותיים:
  • הצהרת ארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם, את תפקידם ואת אחריותם המשותפת.
  • מיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים בעת זו,
  • גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחי, המבוסס על מיפוי זה.
 • הקמת התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב- כחלק מתהליך העמקת הקשר של מנהיגות אזרחית בדרום, כיוזמה משותפת למנהיגות אזרחית, למועצת הנגב.
  מטרת ההתארגנות, הקמת תשתית ליצירת פעולה מגזרית בקרב המגזר השלישי בנגב, לטובת הרחבת השפעתם, קידום מטרות משותפות וייצוגם ברמה האזוריות וברמה הארצית, אל מול הממשלה, ארגוני גג, רשויות מקומיות ומוסדות.
  בשלב הראשון גובשו תכנית עבודה ואסטרטגיה וצורפו כ 15 ארגונים חדשים להתארגנות ובכך גם למנהיגות אזרחית.
 • תכנון, הקמה וכינוס פורום ארגוני הגג במגזר השלישי – במסגרת המהלך לחיזוק מנגנוני הייצוג. מטרת הפורום לייצר פלטפורמה לשיח ולמידת עמיתים סביב סוגיות תוכן ייחודיות לארגוני הגג.
 • מפגש נציגי חברה אזרחית עם ועדת ההיגוי הממשלתית במסגרת מיזם ממשלה חברה אזרחית של המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל מפגש ראשון בין נציגים מובילים מתחומים שונים בחברה האזרחית, בהובלת מנהיגות אזרחית, לבין נציגי ממשל בכירים, לשיח משותף לטובת חיזוק שיתופי פעולה ויצירת מנגנוני שיח לשיפור עבודה בין-מגזרית מיטבית.
 • קבוצת עבודה בנושא מיסוי ומעמד המלכ"רים ברשויות מקומיות – במפגש הראשון נערכה סקירה על המצב כיום והתחלת מחשבה על כיוונים לעתיד.
 • מפגש קבוצת העבודה בנושא תדמית ארגוני החברה האזרחית
 • ריכוז כל התמיכות הממשלתיות לעמותות ב –JOBIZ – האתר הממשלתי למשרות ומכרזים, כשלב ראשון של שיתוף פעולה בין מנהיגות אזרחית ולשכת הפרסום הממשלתית- לפמ. אנו פועלים כדי שבקרוב יניב גם ריכוז של המכרזים הממשלתיים והקולות הקוראים – במיוחד עבור עמותות.
 • כנס בנושא השינויים הפנסיוניים- חגי בנימין מנהל מחלקת קופות גמל במשרד האוצר הסביר על עדכוני חקיקה ורגולציה מנקודת המבט של העובד והמעסיק. הכנס התקיים בשיתוף עם ארגון קמרון.
 • יום עיון בנושא ביטוח דירקטוריםבשיתוף עם המכון למנהיגות וממשל בג'וינט.
 • כנס בנושא יצירת משאבים לעמותות ועסקים חברתיים בחיפה- הכנס נערך בשיתוף עיריית חיפה.
 • הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית- בתכנית "מרחב משותף" לנציגי ממשלה בכירים ונציגי חברה אזרחית התקיימה הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית.
 • מפגש עם אליס קורנגולד, מומחית בין-לאומית בנושא שיתוף פעולה בין מגזרי ובעיקר שילוב של מנהלים מעולם העסקים בוועדים מנהלים של עמותות, ומחברת רב המכר Leveraging Good Wil. – שיתוף פעולה עם המכון לאחריות תאגידית ועם המרכז למנהיגות מתנדבת במכון למנהיגות וממשל ב ג'וינט ישראל
 • במסגרת בית העמותות:
  • ראש עיריית תל אביב בבית העמותות – מר רון חולדאי הגיע לביקור יחד עם צוות העירייה, לראות ולהתרשם מהפעילות החברתית ומהרעיון החדשני שעומד בבסיס המתחם.
  • "זיכרון בסלון" בבית העמותות – בערב יום השואה אירחנו בבית העמותות את מאיר יוזף, שהיה בן 9 כשהנאצים הגיעו לבודפשט.
  • קורס "עמותות צעירות"- מיועד עבור עמותות בשנתיים הראשונות להווסדן (לפני אישור למנהל תקין וטופס 46). כעשר עמותות לקחו חלק במחזור הראשון, שכלל תשעה מפגשים שנפרסמו על פני חודשים. במהלך המפגשים הועברו נושאים על ידי מרצים ומומחים בתחומים שונים של המגזר השלישי, כמו: מנהל תקין, אפקטיביות, הערכה ומדידה, גיוס המונים ובניית קמפיינים, ניהול זמן וגיוס משאבים ועוד.
  • אירוע השקת ספר בנושא גיוס תרומות מאת שגיא מלמד.
 • מסגרת התארגנות המנכ"לים:
  • סמינר 24 שעות למנכ"לים – הסמינר כלל שיחות אישיות על כוס קפה ובירה, דיונים בנושא חדשנות ויזמות, אבל בעיקר עסק במנכ"לים כמובילים וכמנהלים.
  • מפגש מנכ"לים בנושא יחסי הגומלין בין רשויות מקומיות לעמותות. בהשתתפות עמרם מצנע .
  • תכנית מנטורינג – תכנית המנטורינג הוקמה מתוך צורך של מנכ"לים חדשים לקבל הנחייה וליווי בסוגיות המעסיקות אותם יום יום בתפקידם.

שנת 2015

ייצוג, חקיקה וקידום מדיניות

 • השתתפות בפורומים בנושא חוק העמותות החדש.
 • השתתפות בפורומים של רח"ל כארגון מייצג של ארגוני החברה האזרחית.
 • מעבר מכללות צהל למרכז ציפורי
 • תחילתו של מאבק בנושא עדכון מכרזים סביב העלאת שכר המינימום
 • השינויים בתחום התכנון השתתפות בדיון חירום לקראת בשיתוף עם החברה להגנת הטבע וחיים וסביבה.
 • שת"פ כחלק מפורום דמוקרטיה פתוחה
 • הסרה והחזרה של הנחיות בנוגע לסע' 46 מאתר רשות המסים
 • הפחתת הנטל הרגולטורי – ייצוג מול הממשל והנגשת התהליך לעמותות
 • תזכיר חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) – פרסום נייר עמדה
 • קריטריונים לחסיון עבור תרומות – פרסום קול קורא

שיתופי פעולה

 • השקת לוח אירועים מגזרי במסגרת ברית ארגוני התשתית
 • השקת רשת משרדים משותפת בשיתוף עם התארגנות מנכ"לים
 • איחוד כוחות: התארגנות המנכ"לים מצטרפת למנהיגות אזרחית
 • מיזם חסכון פנסיוני לעובדים בעמותות:
 • תרומות טלפונים ניידים לעמותות
 • השגת הסדר נח לרכישת תווי שי לעמותות לקראת חג הפסח, מסגרת הרכש המשותף.

 כנסים ואירועים

 • ועידת מנהיגות אזרחית הראשונה והצגת דוח ביניים לתהליך, המציג את מיפוי הסוגיות המשותפות לארגונים החברתיים בישראל נכון לעת זו.
 • אירוע השקה חגיגי לבית העמותות
 • יום עיון בנושא קרנות הביטוח הלאומי
 • השתתפות בפאנל של עיגול לטובה.
 • כנס בנושא ביקורת פנימית בעמותות בשיתוף עם מתן ואיגוד המבקרים בישראל.

שנת 2014

מנהיגות אזרחית היא ארגון הגג של המלכ"רים והאלכ"רים בישראל. הארגון פועל לקידום ארגוני החברה האזרחית באמצעות ייצוגם בפני מקבלי ההחלטות, חיזוק תדמיתם הציבורית וחיזוק הידע, המקצועיות והאתיקה במגזר השלישי.

בשנה החולפת פעלנו לקדם את מעמדו של המגזר השלישי בישראל ולהגן על טובתו מול הממשלה, הכנסת, המגזר העסקי ולחזק תדמיתו בדעת הקהל. בין פעילויותינו:

 • אימוץ מרבית המלצות מנהיגות אזרחית על ידי הוועדה שמינה שר האוצר לעניין תיקון לסעיף 46 לפקודת המס המספקות לעמותות הקלות נוספות לקבלת פטור ממס;
 • שינוי חוזר החשב הכללי לעניין נוהל התמיכות  – ובכלל זה ביטול הדרישה לחבות אישית של חברי הוועד המנהל המנכ"לים, ביטול הטלת קנסות ענקיים על עמותות בגין אי הגשת מסמכים המועד וטעויות דווח, ביטול לוחות זמנים לא סבירים ועוד;
 • העמדנו בשיתוף 'מידות' לרשות העמותות מנגנון להערכה עצמית;
 • ערכנו שבעה כנסי מידע והסברה ברחבי הארץ עבור נציגי עמותות, בהן עדכנו על מגוון המהלכים שמובילה מנהיגות אזרחית למען העמותות ושמענו על הצרכים מהשטח.

בשנה הקרובה נמשיך לחזק את התדמית הציבורית של העמותות ונפעל לשיפור מעמדן, רווחתן ועצמאותן.  בין אתגרינו:

 • המשך המשא ומתן עם משרד המשפטים במסגרת חברותינו בשולחן עגול משותף לניסוחו של חוק עמותות חדש, תוך דאגה שהאינטרסים של ארגוני החברה האזרחית יכללו בו;
 • הרחבת הקשר של מגזר העמותות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית כגון ארגוני אזרחים, תורמים פוטנציאליים במסגרת פגישות העבודה השוטפות שאנו מקיימים עם יוזמת 'יכולים נותנים'  ועם נציגי קרנות ופדרציות במטרה לחזק את הקשר עם הפילנתרופיה;
 • ניסוח מסמך יסוד לחברה האזרחית בשיתוף נציגי העמותות להגדיל את יכולת ההשפעה של הארגונים כמגזר בהתנהלות מול הרגולטור, משרדי הממשלה, פילנתרופיה והחברה

אנו כאן בשבילכם. השותפות עמכם חשובה לנו ואנו זקוקים לתמיכתכם.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במאמץ למען קידום ארגוני החברה האזרחית וליהנות מהפירות שאנו כארגון גג קוטפים עבורכם.

 


שנת  2013

מנהיגות אזרחית יצאה לדרך חדשה במרץ 2013. בהמשך אנו מפרטים את תחומי העיסוק, העשייה מאז.

 • כנס הGA  (העצרת השנתית של הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה) מאחורינו. בכנס הועמד הדוכן של מנהיגות אזרחית לרשות כ- 60 עמותות, בו הן הציגו עצמן בכתב, בסרטונים ובנוכחות אישית.
  רבים ממבקרי הGA עצרו במהלך ימי הכנס ליד הדוכן, התעניינו במנהיגות אזרחית ובתפקידה כמובילת המגזר השלישי, קיבלו הסבר על עבודתנו מול הממשלה ועל כלל העמותות במגזר.
  נוצרו מספר קשרים עם נציגים מחו"ל ומהארץ, ובעקבות כך נקבעה מחדש מקומה וחשיבותה של נציגות משמעותית של ארגוני המגזר השלישי למען פעילות נמשכת של הגופים.
 • נוהל התמיכות – שישה ימים לפני הבחירות לכנסת, חתם שר האוצר דאז, יובל שטייניץ, על "נוהל תמיכות" חדש שהקשיח מאד את התנאים לקבלת תמיכה מהמדינה. מדובר היה בנוהל דרקוני, בלתי סביר, בלתי מידתי, הכולל הוראות בעייתיות כגון חיוב חברי הוועד והמנכ"ל בערבות אישית לכספי תמיכות, הטלת קנסות כבדים, לוחות זמנים בלתי אפשריים לדיווחים רגולטורים שונים, היעדר זכות שימוע וערר וכיו"ב.ארגוני החברה האזרחית בהנהגת מנהיגות אזרחית פתחו במאבק לשינוי ותיקון הוראות נוהל התמיכות החדש.לצורך כך, הקמנו מטה מאבק שכלל את נציגי כל החברה האזרחית, שהתחילו בפעילות אינטנסיבית מול משרדי הממשלה. הלחצים במישור הציבורי שהופעלו על ידינו, גרמו לכך שביזמת משרד ראש הממשלה כונס "שולחן עגול" לשם בחינת הוראות נוהל התמיכות החדש ושינוי חלק מהוראותיו.
  "השולחן העגול" כלל נציגי ממשלה (האוצר, המשפטים, החינוך ומשרד ראש הממשלה) נציגי החברה האזרחית, ונציגי הקהילה העסקית. במסגרת דיונים אלו ייצגנו ב"שולחן העגול" את כל ארגוני החברה האזרחית – ארגוני מתנדבים, ארגונים נותני שירותים, ארגוני שינוי חברתי, עמותות מהימין ומהשמאל, בני מיעוטים, חילונים ודתיים.
  לאחר דיאלוג מתמשך, הצלחנו להגיע להסכמות על נוהל הוגן אשר לא פוגע בעמותות ובנושאי התפקידים, לרווחת המגזר השלישי.
  הערך המוסף היה בניית קשר ישיר וחיובי עם נציגי הממשלה, ומיצוב מנהיגות אזרחית כמייצגת אותנטית של המגזר השלישי.
  להרחבה ראו כאן
 • חקיקה (תיקון מס' 18 לחוק החברות) – ביולי 2013 עסקה מנהיגות אזרחית בתיקון מס' 18 לחוק החברות. תיקון זה היה אמור לעסוק בקרן לתועלת הציבור – אך בפועל כלל הוראות של הרחבה רבה בסמכויות הרשמים והרגולציה.
  הנושא נדון בוועדת חוק, חוקה ומשפט בה אנו נוטלים חלק פעיל במיוחד. בסיום התהליך ניתן לומר שרבות מהערותינו ומעמדותינו, התקבלו ע"י הוועדה.
 • סעיף 46 –שר האוצר, מר יאיר לפיד, הודיע לפני מספר חודשים על הקמת ועדה לדיון בעניין קביעת קריטריונים למתן אישור על פי סעיף 46, וזאת בעקבות פסק דין של ביהמ"ש העליון שהביע עמדתו בדבר היעדר קריטריונים מתאימים.
  מעבר לנייר העמדה שהגשנו, הופענו גם בפניי הוועדה, והצגנו עמדתנו.להרחבה ראו כאן
 • חוק העמותות  – בחודש פברואר 2014 הוציא משרד המשפטים, טיוטא לחוק עמותות חדש, בכוונה שיחליף את חוק העמותות תש"מ (1980).
  הרקע לתהליך הוא מתן מענה חקיקתי שלם ומתאים לצרכים החדשים של המגזר השלישי.
  צוות פנימי של משרד המשפטים עמל בימים אלו על גיבוש חוק מודרני שייקבע הסדרים מלאים ומפורטים ביחס לעמותות ולהתנהלותן, ייצור אבחנה בין עמותות לפי מאפייניהן, לרבות לעניין מקורות המימון שלהן והיקף פעילותן, ויעגן הסדרי פיקוח ואכיפה המתאימים לסוגים השונים של העמותות לפי מאפייניהן.
  מנהיגות אזרחית מעורבת בתהליך חשוב זה, והקימה קבוצת חשיבה לדיון על עמדתה והצעותיה לחוק החדש.
  הנהלת מנהיגות אזרחית תדאג לייצג את ארגוני המגזר השלישי בדיונים אלו ותעדכן את העמותות בהתאםלהרחבה ראו כאן
 • לובינג – אנחנו עסוקים כל העת בפעילויות לובינג בכנסת, תוך מפגשים להצגת מנהיגות אזרחית בפני חברי כנסת מסיעות שונות, במטרה להביאן לידי הכרה וחשיבות במנהיגות אזרחית ופעילותיה.
 • קשר עם העמותות – מאז תחילת פעילות ההנהלה החדשה, עוסקת מנהיגות אזרחית בפעילויות התארגנות הכוללת יצירת בסיס ארגוני מתפקד ואנרגטי, מפגשים עם מנכ"לים  באזורים שונים בארץ, הרחבת מעגל החברים המצטרפים למנהיגות אזרחית, ומתן ייעוץ למנכ"לים בשאלות שונות.
 • וועדת העזבונות – לקראת הגשת הבקשות לוועדת העזבונות בשנת 2013, קיימה מנהיגות אזרחית כנס רב משתתפים שבו הוסברו העקרונות, כמו גם הטכניקה להגשת בקשות מוצלחות. הביקורות על מפגש זה היו נלהבות.
 • גיוס משאבים – מנהיגות אזרחית קיימה סדנה מצומצמת  יחד עם מר אבינועם ערמוני, להדרכת מנכ"לי עמותות על הדרכים והטכניקות לגייס כספים ממקורות שונים, כך שיכולתם תתעצם ותהיה אפקטיבית יותר.

 

.