חיסכון פנסיוני לעמותות

24 דצמ חיסכון פנסיוני לעמותות

בואו לחסוך ולקבל הצעה משתלמת לחיסכון פנסיוני לעובדים בחברה האזרחית ובעמותות!  

מנהיגות אזרחית, יחד עם התאחדות  הסטודנטים  ו-GetPensia – התאגדות הצרכנים לפנסיה הוגנת בישראל, יצאנו לפרויקט משותף שמטרתו להוריד את דמי הניהול הפנסיוניים והסדר פנסיוני הוגן ואטרקטיבי עבור עובדי מלכ"רים קטנים ובינוניים.

לקריאה על הפרויקט בתקשורת:  תכנית חסכון ערוץ 2כלכליסטדה מרקרגלובסYnet,  NRG

מה אנחנו מציעים – ואיך? 
הסוד הוא בהגדלת כוח המיקוח: הפרויקט נועד להגדיל את כוח המיקוח של עסקים ומלכ"רים קטנים ובינוניים מול גופי הפנסיה, כדי לבסס הסכם פנסיוני אטרקטיבי בדמי ניהול נמוכים.


החיסכון הפנסיוני בישראל – רקע וכשל דמי הניהול

 

מטרתו של החיסכון הפנסיוני הינה להבטיח לאדם העובד ולשאריו את המשך זרם ההכנסות שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי אשר יפסק בשל יציאה לגמלאות, נכות או מוות. את כספי החיסכון הפנסיוני צובר העובד לאורך שנות עבודתו על ידי הפרשה חודשית מצדו ומצד מעסיקו לקרן הפנסיה. בהגיע החוסך לגיל הפרישה תיקבע לו פנסיה חודשית שמטרתה לאפשר לו לשמור על רמת החיים שאליה הורגל לפני הפרישה, הפנסיה החודשית תשולם לאורך כל תקופת הגמלאות. היתרון הקריטי של הבחירה בגט פנסיה הוא דמי הניהול הנמוכים, כפי שיוסבר בהמשך.

מה גובה הפנסיה החודשית שנקבל ביציאה לגמלאות?

גורמים המשפיעים על גובה הפנסיה במה תלוי גורם זה?
מספר השנים שבהן התמיד החוסך בחיסכון הפנסיוני שלו, וגובה התשלומים ששולמו במהלך שנים אלו. גורם זה תלוי במועד הכניסה לשוק העבודה, במועד היציאה משוק העבודה, ובגובה השכר החודשי של החוסך.
שיעור התשואה של קרן הפנסיה – הרווחים שהכסף צבר (או הפסיד) בתקופת החיסכון. במרבית המקרים התשואה אינה קבועה, אינה מובטחת מראש לחוסך, ותלויה בתנודות השוק.  תשואות הקרן בעבר אינן מבטיחות את תשואות הקרן בעתיד!
מקדם ההמרה– נקבע על פי תוחלת החיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה. מקדם ההמרה אינו קבוע, עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון ואף בתקופת הגמלאות עצמה.
גובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. גובה דמי הניהול אינו אחיד וניתן למיקוח אל מול חברת הפנסיה! זהו המרכיב המרכזי בחסכון הפנסיוני אשר נמצא בשליטתו הישירה של החוסך!

גובה הפנסיה החודשית יקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון הפנסיוני לאורך תקופת העבודה, וחלוקתו במקדם ההמרה. גובה הפנסיה החודשית תלוי במספר גורמים אשר אינם נמצאים בהכרח בשליטתו הישירה של החוסך:

מה הם דמי הניהול בקרן פנסיה?

החברה המנהלת של קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. על פי הרפורמה שנכנסה לתוקפה בשנת 2013, דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 6% מההפקדות החודשיות השוטפות לקרן ועד 0.5%  מהחיסכון המצטבר.

תשלום דמי הניהול המרביים במשך 37 שנות עבודה גורע כשליש מהחיסכון לפנסיה, הטבה בדמי ניהול יכולה להביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים בקרן הפנסיה!

מה קורה היום בשוק העבודה בישראל?

במדינת ישראל ישנם פערים עצומים בין העובדים בגובה דמי הניהול הנגבים מהם על ידי גופי הפנסיה השונים, פערים אלו אף מופיעים בין העובדים המשתכרים באותו גובה של משכורת חודשית.

על פי מה נקבע גובה דמי הניהול?

פעמים רבות המעסיקים הקטנים לא מצליחים להשיג עבור עובדיהן הסדר דמי ניהול נמוכים, בניגוד לחברות הגדולות במשק, שמשיגות דמי ניהול נמוכים משמעותית. עד כניסת גט פנסיה לתחום, עובדי חברות קטנות ובינוניות היו נטולי כוח מיקוח. כיום, רוב העובדים במקומות עבודה קטנים-בינוניים משלמים דמי ניהול מקסימליים לפי התקרה המותרת בחוק (6% מההפקדות ו-0.5% מהצבירה).

לדוגמה, דמי הניהול הנמוכים של החברות הגדולות בישראל:

גוגל ישראל1.00% מההפקדה ו- 0.20% מהצבירה.

לשכת עו"ד3.00% מההפקדה ו- 0.10% מהצבירה.

חברת חשמל1.75% מההפקדה ו- 0.20% מהצבירה.

(כלכליסט, 23.3.2015)

פנסיה

( "כלכליסט", 2.12.2014, רחלי בינדמן)

כיצד המעסיקים הקטנים מתמודדים?

לרוב ארגונים ומעסיקים קטנים- ובינוניים אינם עוסקים בגובה דמי הניהול שמשלמים עובדיהם לחברת הפנסיה, מסיבות שונות:

 1. אין להם כלים להבין את אפשרותם להשפיע על החיסכון הפנסיוני.
 2. בגלל עומס העבודה הרב בארגון, הפנסיה לא עולה לדיון ולא מקבלת את תשומת הלב הנדרשת.
 3. משאבים מוגבלים של הארגון אינם מאפשרים השקעה בתחום זה.

בגט פנסיה אנו רואים בהורדת גובה דמי הניהול של החיסכון הפנסיוני כהטבה אדירה לעובדים בארגונים השונים, שעשויה להקנות לכם רווחה רבה ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלכם בעתיד.

הפתרון שלנו עשוי לחסוך כ-100,000 ש"ח לכל עובד ועובדת

מי אנחנו?

התאחדות הסטודנטים חברה לארגון GetPensia, התאגדות הצרכנים לפנסיה הוגנת בישראל, ולמנהיגות אזרחית, ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל,  והשיקה פרויקט משותף שמטרתו להוריד את דמי הניהול הפנסיוניים שמשלמים עובדי עסקים ומלכ"רים קטנים ובינוניים.

מה אנחנו מציעים – ואיך?

הסוד הוא בהגדלת כוח המיקוח: הפרויקט נועד להגדיל את כוח המיקוח של עסקים ומלכ"רים קטנים ובינוניים מול גופי הפנסיה, כדי לבסס הסכם פנסיוני אטרקטיבי בדמי ניהול נמוכים. התחלנו לצרף ולאגד עסקים ומלכ"רים קטנים- ובינוניים שבמשותף מגדילים את כוח המיקוח של עצמם אל מול גופי הפנסיה ומשיגים הצעות להסדר פנסיוני הוגן ואטרקטיבי.

אז למה לכם להצטרף?

 • הפרויקט להתאגדות ארגונים קטנים ובינוניים הוא פרויקט חברתי, שמטרתו להיטיב עם העובדים ולהשפיע על שוק הפנסיה בישראל.
 • את הפרויקט מובילים במשותף גופים משפיעים וגדולים: "התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל", "GetPensia" ו"מנהיגות אזרחית".
 • ההצטרפות היא קלה, פשוטה ונוחה, באמצעות האינטרנט.
 • הפרויקט מלווה לאורך כל אורכו על ידי אנשי מקצוע, כלכלנים, יועצים פנסיונים ויועצים משפטיים.
 • צוות גטפנסיה מלווה את העובדים שמצטרפים למשך לפחות 5 השנים הראשונות שלהם, ומוודא שהם מקבלים שירות בסטנדרטים גבוהים מהקרנות, ואת דמי הניהול שהובטחו להם.
 • העובדים חוסכים כסף רב בדמי ניהול ע"י עבודה ישירה, אינטרנטית ושקופה מול קרנות הפנסיה, והימנעות מתשלום לסוכן פנסיוני בתהליך.
 • התהליך יעשה בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים אשר יבחרו לקחת חלק בפרויקט, ובשקיפות מלאה.
 • חשוב לזכור כי ככל שעסקים ומלכ"רים רבים יותר יחברו למהלך, כך נוכל להגדיל את כוח המיקוח שלנו אל מול גופי הפנסיה ולהביא להורדה משמעותית בגובה דמי הניהול.

התהליך: מה קורה כשמצטרפים?

ארגון אשר יבחר לקחת חלק בפרויקט יעביר פרטים בסיסיים (ח.פ / מספר עמותה, כמות עובדים, שכר ממוצע וכו') לשם קבלת הצעה מוזלת להסדר הפנסיוני

Orange_animated_right_arrow

הפרטים יקלטו במערכת הממוחשבת של GetPensia, ויועברו כמכרז לחברות הפנסיה, על מנת להשיג את ההצעה הזולה ביותר עבור הארגון. הפרטים לא יעברו לאף גורם מלבד חברות הפנסיה והסוכנות הפנסיונית של GetPensia (יונט) על מנת להשיג את ההצעה המתאימה

Orange_animated_right_arrow

לאחר סינון ההצעות השונות  אשר יתקבלו על ידי חברות הפנסיה, אנו נעביר אליכם את ההצעות אשר נמצאו כאטרקטיביות ביותר עבור הארגון

Orange_animated_right_arrow

במידה שהארגון שלכם יגיע למסקנה כי ההצעה אכן עונה על הצרכים של עובדיו ומוזילה את דמי הניהול הפנסיונים שלהם*, הוא יישלח את ההצעה לעובדים ויבדוק מי מעוניין להצטרף

Orange_animated_right_arrow

הארגון ישלח רשימה של העובדים המעוניינים לעבור לפנסיה המוזלת ויתבצע תהליך מהיר ויעיל ע"י הסוכנות הפנסיונית של GetPensia (יונט) לביצוע הניוד של העובדים לקרן החדשה

* במקרה וההצעות לא יהיו לשביעות רצונכם- אינכם מחוייבים לקבלן, ותוכלו לבחון הצעות  נוספות, או להישאר עם ההסדר הפנסיוני אשר קיים בארגון כיום.

הטבה בדמי הניהול יכולה להביא לחיסכון של עד מאות אלפי שקלים בקרן הפנסיה!

 

להתעניינות והרשמה יש לפנות למייל –  tal@getpensia.co.il  / להשאיר פרטים:

Oops! We could not locate your form.