חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה בין ארגוני החברה האזרחית ורשם העמותות

31 יול חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה בין ארגוני החברה האזרחית ורשם העמותות

יולי 2015

לאחרונה קיימה מנהיגות אזרחית פגישה עם ראש רשות התאגידים, עו"ד אייל גלובוס וסגניתו, עו"ד אביטל שרייבר. מטרת הפגישה היתה לייצר פלטפורמה לשיח פתוח והכרות טובה יותר של הרשם עם העמותות ופעילותן.

בעקבות הפגישה נשיק בקרוב סדרת ימי עיון משותפים ומפגשי שטח, תוך מתן דגש לפריפריה. כל זאת, לטובת חיזוק הקשר גם ברמה הבינאישית וגם בנושאים מקצועיים, ביניהם גם חוק העמותות החדש והעבודה מול משרדו של הרשם.