חזון ומטרות העמותה

 

החזון

הובלת מגזר שלישי משפיע ומגוון, הגורם לשינוי  חברתי ולקידום חברה אזרחית פעילה בישראל.

פיתוח והטמעת סטנדרטים לניהול נאות במגזר השלישי תוך שיפור פני החברה הישראלית.

 

מטרות

  1. חיזוק מעמדה של 'מנהיגות אזרחית' כגוף מוביל של עמותות וארגוני המגזר השלישי.
  2. ייצוג ארגוני המגזר השלישי מול המדינה והרגולטורים, המגזר העסקי, קרנות ופילנתרופיה.
  3. שיפור תדמית המגזר השלישי והעמותות בחברה הישראלית.
  4. הפיכת המגזר השלישי לשותף משמעותי ב'משולש' הכולל את  הממשל, העסקים והחברה אזרחית.
    דאגה לענייני המגזר אל מול הגורמים השונים זה וייצוגו בצמתי קבלת ההחלטות.
  5. מעורבות והכוונת מתן השירותים לגופי המגזר השלישי, תוך יצירת שיתופי פעולה ופיתוח יוזמות של גופים מתמחים.