חזון ומטרות העמותה

מנהיגות אזרחית (ע.ר – 580108520) הוא ארגון הגג של כל ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. מאז שנת 1986, אנחנו עוסקים סוגיות המשפיעות על הפעילות של כל ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה כוללת, המבקשת להקל את פעולתן של כל העמותות כולן, ולסייע להן בכל מה שמלווה את הפעילות העיקרית שלהן. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א–פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של תחומי עיסוק ותוכן.

מה זה אומר ״ארגון גג״?
לכל עמותה, חל"צ או בקיצור, מלכ״ר (מוסד ללא כוונת רווח), יש את המטרות שלהם, שבשבילן נוסדו ושבהן הם עסוקים, אבל לכולם יש מטרות וצרכים משותפים. אנחנו כאן כדי לרכז את הקולות לכדי אמירה מגזרית ברורה, כדי להקל על כולם במשימתם, לשפר את דרכי הפעולה שלהם ולקדם אותן מול גורמי הממשל הרלוונטיים.


במה אנחנו מאמינים?
ברור לכולנו ששיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים, מגדיל את סיכויי ההצלחה. אנחנו מאמינים בביסוס החברה האזרחית כגורם משפיע בגיבוש והובלת מדיניות חברתית, סביבתית וכלכלית, יחד עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי.


אנחנו פועלים בשלושה ערוצים מרכזיים:

1. ייצוג ארגוני החברה האזרחית מול משרדי הממשלה, הכנסת והרגולטורים:
– מיפוי וריכוז צרכים משותפים
– פתיחת ערוצי הידברות ומידע
– הסרת חסמים בירוקרטיים ותקציביים
2. קידום מדיניות שתומכת במגזר השלישי כולו, סביב סוגיות רוחב משותפות, כולל מאבקים מול הרשויות לקידום אינטרסים משותפים
3. הובלת תהליכים פנים–מגזריים לחיזוק החברה האזרחית:
– ביסוס שיח פנים–מגזרי
– גיבוש והובלת סדר יום משותף
– עידוד שיתופי פעולה בתוך המגזר

כל ארגון פועל למען מטרה כלשהי, אתם המטרה שלנו. 
כאן בשבילכם. מנהיגות אזרחית.