קהלה חזקה – הצטרפו אלינו!

שלום רב,
תחילה, אני רוצה להודות למאות הארגונים החברים במנהיגות אזרחית עד כה!
המשובים והמעורבות של הארגונים הם אלה המאפשרים למנהיגות אזרחית לפעול באופן מיטבי.
כארגון גג המייצג את המגזר השלישי, חשוב לנו לשמוע את מגוון הקולות הקיימים בחברה האזרחית, ולכן חשובה לנו המשך המעורבות של כל ארגון וארגון.אני מזמינה אתכם להמשיך ולהשפיע על סדר היום של הארגון ולקחת חלק במאמץ למען קידום ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי.

כאן תמצאו פירוט לדברים שעשינו בשנת 2015


 

בברכה,

ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית

החברים שלנו: