התארגנות המנכ"לים של הארגונים החברתיים מצטרפת למנהיגות אזרחית

30 יול התארגנות המנכ"לים של הארגונים החברתיים מצטרפת למנהיגות אזרחית

תל אביב, 30 ביולי 2015

 אנו שמחים להודע כי מנהיגות אזרחית והתארגנות המנכ"לים מאחדים כחות.

התארגנות המנכ"לים תפעל מעתה בחסות מנהיגות אזרחית ותזכה לשירותים שמעניק ארגון הגג לארגוני החברה האזרחית, וביניהם: ייצוג מול משרדי הממשלה וקידום יוזמות חקיקה. זאת, בנוסף לקבלת שירותי משרד וסיוע אדמיניסטרטיבי מהארגון. במסגרת ההבנות החדשות הוסכם כי התארגנות המנכ"לים תהנה מעצמאות מלאה בכל הקשור לפעילותה, והצדדים יפעלו בתיאום  ותוך מאמץ משותף למקסום ההשפעה החברתית באמצעות שיתופי פעולה בין הצדדים.

ההודעה על איחוד הפעילות  בין שני הגופים באה אחרי שנים שבהן הצדדים פעלו בנפרד. התארגנות המנכ"לים הוקמה ב-2010, וקבעה כאחד מיעדיה את חיזוק ארגון הגג. עתה, כשמנהיגות אזרחית חידשה וחיזקה את פעולתה, הבשילו התנאים לאיחוד המתבקש. האיחוד הוסכם בתום  מגעים שניהלו הצדדים בחודשים האחרונים, בהובלת יו"ר מנהיגות אזרחית עו"ד אופיר כץ, מנכ"לית הארגון  ליאור פינקל-פרל  ונציגי התארגנות המנכ"לים  מנכ"ל עמותת בעצמי צביקה גולדברג ומנכ"ל עמותת בתי דולב, רובי פלח.

"אני מברכת על המיזוג עם התארגנות המנכ"לים, המהווה תוספת כח משמעותית למאמץ המשותף לקדם את מעמדם של ארגוני המגזר החברתי בישראל", אומרת ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית ארגון מנהיגות אזרחית. "שיתוף הפעולה בין הצדדים משקף מגמה חיובית בחברה האזרחית של איחוד בין שחקנים שונים במגזר, במטרה להגדיל את אפקטיביות ההשפעה החברתית", הוסיפה.

דפנה דור, מנכ"לית עמותת שיעור אחר ומייסדת התארגנות המנכ"לים מסרה כי "התארגנות המנכ"לים משקפת רוח של קירבה ושותפות בין ארגונים חברתיים ומבקשת כמיטב יכולתה לחזק את מנהיגות אזרחית וליצור יחד עם ארגון הגג מרחב שבו יוכלו מובילי הארגונים לתרום כל אחד בדרכו ולפי העדפותיו למטרות המשותפות".

מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח (אלכר"ים). ליבת העשייה של הארגון היא קידום מדיניות תומכת מגזר וייצוג ארגוני החברה האזרחית בפני מקבלי ההחלטות בכנסת ובפני גורמי הממשלה השונים. במקביל פועלת מנהיגות אזרחית להעמקת הקשר עם מגוון רחב של ארגונים , לקידום הידע, המקצועיות והאתיקה במגזר השלישי. כל זאת, מתוך חזון השואף לכינונו של מגזר שלישי משפיע המוביל לשינוי חברתי ולקידום חברה אזרחית פעילה בישראל, לפתח ולהטמיע סטנדרטים לניהול נאות ולשמש כמרכז ידע ומידע.

התארגנות המנכ"לים הנה יוזמה של מנהלות ומנהלי ארגונים חברתיים אשר חברו יחד בשנת 2010 במטרה לפתח מרחב המעודד הרחבת השיח בין מנכ"לים ממגוון רחב של ארגונים לקידום מטרות וצרכים משותפים. ההתארגנות מציעה מסגרת להרחבה ולהתמקצעות של העשייה החברתית, באמצעות  שיתוף ידע, למידת עמיתים, שיתוף ברשת משרדים ארצית, תוכנית מנטורינג שבה מדריכים מנכ"לים מנוסים את חבריהם הצעירים, ומגוון פעולות משותפות נוספות.