השמיעו קולכם // תהליך רישוי מוסדות חינוך

26 אפר השמיעו קולכם // תהליך רישוי מוסדות חינוך

אנו שמחים לבשר כי ליאור פינקל-פרל, מונתה כחברה בוועדת בחינה לתהליכי רישוי של מוסדות חינוך במשרד החינוך.

הוועדה עתידה להתכנס בחודשים הקרובים ותבחן את תהליכי הרישוי והבירוקרטיה למוסדות מוכרים שאינם רשמיים במשרד, חדשים ומחדשים, וגבש המלצותיה בנושאים הבאים:

>> יישום כללי הדיווח הקיימים

>> כללי תקצוב המוסדות והזיקה שבין הרישוי לתקצוב

>> תקצוב מוסדות חינוך ודרישת שנתיים פעילות לשם קבלת תמיכה במוסדות החינוך

לכתב המינוי הרשמי >>>

על מנת שנוכל לייצג אתכם בצורה המיטבית – אנא העבירו אלינו את הערותיכם בנושאים האמורים לכתובת: office@migzar3.org.il