הרחבת האפשרויות העומדות בפני מלכ"ר להשקיע את הכספים שאינם דרושים לו לשימוש המידי

09 דצמ הרחבת האפשרויות העומדות בפני מלכ"ר להשקיע את הכספים שאינם דרושים לו לשימוש המידי

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי בעקבות הפעילות של מנהיגות אזרחית מול רשות המסים , עדכנה רשות המסים את הוראותיה בעניין השקעות מלכ"רים.
על פי הנחיותיה המעודכנות של רשות המסים – ארגון שיש בו ועדת השקעות פנימית, יוכל, אף הוא, להשקיע המניות ובלבד ששיעור ההשקעות במניות לא יעלה על 10% מתיק ההשקעות.
אנו מעריכים כי עדכון זה של הנחיות רשות המסים המאפשרת לארגון מלכ"רי השקעה גם במניות עד 10% מתיק ההשקעות יאפשר שיפור של תיקי ההשקעות.
לפרטים מלאים – – https://bit.ly/2rzNMCg

כאן בשבילכם. מנהיגות אזרחית.