הצוות שלנו

ליאור פינקל-פרל – מנכ"לית

שירה כהן –  סמנכ"לית תכנון ותפעול

מנהלות פרויקטים:

– דנה בר – תהליכים פנים-מגזריים

– מיקי רון – התארגנות מנכ"לים

שני לנדאו – בית העמותות

מתן לוי – מתנדבת בשירות לאומי