הסרת "קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה" (חוזר 8/2015) מאתר רשות המסים – פנייתנו למשה אשר, מנהל הרשות

27 אוג הסרת "קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה" (חוזר 8/2015) מאתר רשות המסים – פנייתנו למשה אשר, מנהל הרשות

בעקבות המלצות ועדת פריש פרסמה רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה (לעיון בחוזר לחצו כאן).

בימים האחרונים נודע לנו כי הוסר החוזר מאתר רשות המסים.

בעקבות כך, פנינו למר משה אשר, מנהל רשות המסים, בדרישה להבהרות בנוגע לתקפותו של החוזר.

בתגובה לפניה זו, מלשכתו של חה"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, נמסר כי הוא שוקל לקיים דיון דחוף בוועדה בנושא.

אנו מבטיחים להמשיך לעדכנכם בנושא:

26.08.2015

י"א אלול תשע"ה

לכבוד
מר משה אשר,
מנהל רשות המסים
משרד האוצר
ירושלים

שלום רב,

הנדון:קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה חוזר – 8/2015

כארגון הגג של המלכ"רים בישראל הננו פונים אליך בפנייה דחופה זו.
המלצות "ועדת פריש" שפורסמו לפני קרוב לשנה אושרו על ידי שר האוצר הקודם, אומצו על ידי ועדת הכספים – של הכנסת ולהבנתנו גם על ידי רשות המסים.
לפני כ – 10 ימים פורסמה באמצעי התקשרות ידיעה לפיה רשות המסים פרסמה "קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה" (חוזר 8/2015). החוזר שבנדון פורסם באתר רשות המסים.

לאחרונה התברר לנו, לתדהמתנו, כי החוזר 8/2015 הוסר מאתר רשם המסים.
המצב שנוצר הינו בלתי מתקבל על הדעת.
מצד אחד, החוזר שפורסם כאמור, מועבר בין ארגוני החברה האזרחית על ידי גורמים רבים, ובכללם לשכת רואי החשבון ואתרי אינטרנט אחרים ומאידך החוזר האמור הורד מאתר רשות המסים ולא ברור אם הוא חל או לא.
אנו דורשים כי החוזר האמור יוחזר לאלתר לאתר רשות המסים ותינתן מטעמך הבהרה חד משמעית בדבר תקפותו של חוזר מס' 8/2015 . כך ימנעו חוסר הבהירות ואי ההבנה בקרב ארגוני החברה האזרחית בעניין החלת המלצות ועדת פריש, על כל המשמעויות שיש לכך.

נודה לך על טיפולך הדחוף בעניין זה.

בכבוד רב,
ליאור פינקל פרל | מנכ"לית –
מנהיגות אזרחית

העתקים:
 ח"כ משה כחלון, שר האוצר
 ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים.
 עו"ד אופיר כץ, יו"ר מנהיגות אזרחית
 רו"ח ארז אורעד, רשות המסים

לקריאת המכתב כקובץ PDF לחצו כאן