הנחיית רשות המסים בנוגע לשאלת אפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת ע"י מלכ"רים ועסקים

11 פבר הנחיית רשות המסים בנוגע לשאלת אפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת ע"י מלכ"רים ועסקים

לפני כחודש פרסמה רשות המסים הנחיה לפיה מלכ"ר, שיזכה במכרז המיועד גם לארגון עסקי, ייחשב כמי שעושה פעילות עסקית.

בתגובה, פנינו למנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, בדרישה לבטל את ההנחיה האבסורדית, אשר גובלת באי הכרה בסיסית של הפעילות והחשיבות של המגזר השלישי בישראל.
לקריאת המכתב במלואו >>>

אנו רואים בכך מגמה מסוכנת של השוואת ארגוני החברה האזרחית לעסקים. החיוב במס לא רק שייפגע בארגונים, אלא אף במקבלי השירותים.

נציין כי לפי חוות דעת משפטית שצורפה לפנייתנו, הדבר גם איננו עומד במבחינה משפטית.
לחוות הדעת של עו"ד איתן צחור >>

לאור האמור לעיל, אנו דרשנו כי תתבטל לאלתר ההנחייה כפי שמופיעה בבמסמך מוטעה זה.
אי ביטולו עלול להביא את ארגוני החברה האזרחית לצאת למאבק ציבורי לתיקון עמדה בלתי מוצדקת זו.

כאן בשבילכם.