הנחיות ועדת העיזבונות 2019 – "מטעות במקרה הטוב, ובמקרה הרע טורקות את דלת לכל העמותות" (כלכליסט)

25 ינו הנחיות ועדת העיזבונות 2019 – "מטעות במקרה הטוב, ובמקרה הרע טורקות את דלת לכל העמותות" (כלכליסט)

החל משבוע שעבר, מיום פרסום ההנחיות של הוועדה לשנת 2019, אנחנו שוב מוצפים בפניות מעשרות ארגונים, שנוגעת בענייני מהות לצד תחושה של ייאוש, תסכול והתשה, עד כדי ויתור על תמיכה שכבר אושרה, בגלל הביורוקרטיה הכרוכה בקבלת ההקצבות בפועל.

הבוקר פורסמה כתבה בנושא בעיתון "כלכליסט" >>>

חשוב גם להזכיר את הדיון שהתקיים ממש לפני שנה בוועדת השקיפות בכנסת, שם עלו טענות חמורות על התנהלות הוועדה, ועד היום לא קיבלנו מענה לשאלות שעלו שם. בדיון שהתקיים ביקשנו להקים שולחן עגול, וכארגון הגג שמייצג מאות ארגונים חברתיים, לסייע לוועדה לשמוע את הצד של ארגוני המגזר השלישי, ולצערנו הוועדה לא עשתה כלום על מנת לקדם את הנושא.
ועכשיו, במקום לבוא לקראת הארגונים ולנסות לשפר את הממשקים, פרסמה הוועדה הנחיות להגשת בקשות לשנת 2019 – שהן מטעות במקרה הטוב, ובמקרה הרע טורקות את דלת בפני משאב העיזבונות כמעט לכלל העמותות, שעבור רבות מהן זה המקור היחידי כמעט לכסף ממשלתי:
בסעיף העיזבונות הבלתי מיועדים נסגרה האפשרות להגיש לתחומים ה׳כלליים׳ – ונקבעו ארבעה תחומים שאינם בעיסוק של המגזר השלישי כפי שהוגדרו בעבר, אלא ממש תחליף לתקציב ממשלתי לגופים ספציפיים.
בסעיף העיזבונות המיועדים אפשר למצוא סעיפי תמיכה רבים שהם על סף הבלתי אפשריים – בגלל שסכומם זעום או שפשוט מטרתם קשה למימוש.

ועדת העיזבונות מנהלת מאות מיליוני שקלים בשם אנשים שייעדו את כספיהם לטובת מטרות חברתיות. כארגון גג שמייצג את העמותות במדינת ישראל. אנו דורשים שהוועדה תתנהל בשקיפות, שתאפשר לארגונים להגיש בקשות לפעילויות שהן בליבת העשייה שלהן (ולא כפי שפורסם בנוהל החדש לקראת 2019) כמו כן אנחנו מבקשים להבין אם קיים פרוטוקול שמסביר כיצד נקבעו הקריטריונים לשנה זו.

מנהיגות אזרחית פנתה למנהלת הוועדה, רו"ח ציפי קליין בבקשה להבהרה דחופה של הדברים, ואנו מחכים לתגובה.

לקריאת הכתבה שפורסמה ב"כלכליסט" >>>